Mindfulness minskar misstag i vården och ökar patientsäkerheten enligt en färsk vetenskaplig studie

Enligt WHO sker misstag i vården i ca 10% av sjukhusinläggningar – i genomsnitt i västvärlden. Ungefär hälften av misstagen går att förebygga enligt nuvarande forskningsläge. I den aktuella studien övade läkarna mindfulness i åtta veckor och jämfördes med en kontrollgrupp.

RESULTAT:
–         Läkarnas grad av mindfulness ökade
–         Antalet misstag i vården gick ner avsevärt
–         Säkerhetskulturen ökade
–         Säkerhetskompetensen ökade också.

Det finns många sätt att bidra till ökad säkerhet i vården. Mindfulness har tidigare inte undersökts som ett sätt att öka säkerheten som alltså fortfarande är ett stort problem. Misstag i vården leder till längre sjukhusvistelser, ökade medicinska kostnader, fysiska skador, mänskligt lidande och i värsta fall till död.

STUDIENS SLUTSATS:
Mindfulness är ett värdefullt och enkelt sätt att öka säkerheten i vården.

KOMMENTAR:
Medarbetare i vården som är fokuserade, närvarande och är öppna för vad som sker i ögonblicket ser klarare och fattar klokare beslut och gör färre misstag.

De mår också bättre och gör ett bättre jobb.

–         Mindfulness borde vara en naturlig del i all vårdutbildning och i många andra utbildningar

–         Mindfulness borde vara en integrerad del i vården – såväl för patienten som personalen skull

–         Ledare och chefer i vården borde ha grundutbildning i mindfulness – såväl för sitt ledarskaps skull som för förståelsen för mindfulness effekter på kvaliteten i vården.

–         Sjukvårdspolitiker och ledande tjänstemän bör vara orienterade i mindfulness effekter på vår mentala och fysiska hälsa och för patientsäkerheten.

–         Skyddsombud i vården och på andra håll bör ha grundläggande erfarenheter och kunskaper i mindfulness för sitt arbets- och säkerhetsarbete.

–         Arbetsmiljöverket bör öka sin kompetens vad gäller mindfulness effekter på den psykosociala arbetsmiljön och på möjligheten att minska misstag och skador på våra arbetsplatser

Om du vill veta mer om mindfulness är du välkommen att vända dig till mig på ola@mindfulnesscenter.se. Jag har utbildat i mindfulness sedan 2005, gjort träningsprogram online, skrivit böcker, föreläst och deltagit i forskningsstudier.

Läs mer om våra utbildningar och kurser här >>

Läs mer om hur du börjar träna mindfulness online med någon av våra e-kurser och ljudfiler här >>

Artikeln hittar du här – den är en del av ett temanummer kring ”Eliminating Avoidable Harm in Health Care:
https://lnkd.in/dt2vEXjM

 

Ta väl hand om dig, alltid!
Med vänlig hälsning, Dr Ola Schenström

Mini Cart 0

Din varukorg är tom