Empati/medkänsla är den viktigaste ledarskapsförmågan enligt färsk forskning refererad i affärstidningen Forbes.

Vi lever i en tid av stora förändringar, ökad stress och mental ohälsa för många. Empati/medkänsla från ledare och mellan medarbetare är ett kraftfullt motgift mot stress och mental ohälsa.

Empati främjar enligt exemplen på forskningen i artikeln:

💡 Innovation

💥 Engagemang

🔄 Retention – att behålla medarbetare

🧡 Inkludering

⚖️ Balansen mellan arbetsliv och familjeliv

🤝 Samarbete

❤️‍🩹 Mental hälsa

Sammanfattningen lyder:

Empati och medkänsla bidrar till positiva relationer och organisationskulturer och dessa ledarförmågor driver också resultat. Färsk forskning gör det särskilt tydligt hur empati och medkänsla är viktiga ledarskapskompetenser att utveckla på alla nivåer i organisationer nu och i framtiden.

Läs hela artikeln här >>

Mina kommentarer:

Vi har biologiska frön till empati och medkänsla i oss från tidig ålder och blir därefter vad vi övar på – oavsett vad det är. Det räcker förstås inte att läsa eller prata om empati och medkänsla. Orden förändrar inte mycket utan förmågorna behöver tränas. Det görs effektivast genom mindfulness, meditation, kontemplation och övning i vardagen. 10 minuter om dagen kan ha stor effekt. Varför inte prova på? Det finns ingen annan väg än övning.

Vi vet att en medveten strategi och långsiktighet behövs för att integrera mindfulness på arbetsplatsen. Att öka medvetenheten om sig själv, andra, empati och medkänsla – nycklarna till ett medmänskligt och effektivt ledarskap – sker inte i en handvändning, det behöver tränas upp, under lång tid med rätt verktyg.  Vi har därför tagit fram ett beprövat och forskningsbaserat upplägg för både små och stora organisationer. Läs mer om det här >>

Vi har även inspirationsföreläsningar för företag, e-kurser online för att träna mindfulness på egen hand och böcker som kanske kan hjälpa dig och dina kollegor. Se mer här >>

Hör bara av dig till mig om du har några andra frågor eller funderingar direkt: ola@mindfulnesscenter.se

Allt gott och ta väl hand om dig – alltid!

Ola Schenström, allmänläkare, grundare av Mindfulnesscenter 2007 och författare.

Mini Cart 0

Din varukorg är tom