Mindfulness i vården- uppmärksamma Svalövs vårdcentral

Vårdcentralen i Svalöv i Skåne gör ett utmärkt arbete för att integrera mindfulness i primärvården så att fler patienter kan få hjälp samt för att minska personalens stress! Hittills har vårdcentralens arbete med mindfulness bara uppmärksammats i lokalpressen men arbetet förtjänar bred spridning nationellt.

Mindfulness på vårdcentralen har mycket att tillföra stora grupper patienter! Mindfulness i grupp är effektivt och hjälper många med stress, lätt till måttlig oro, ångest och nedstämdhet visar forskning från Skåne och på andra håll. Se referenser till forskning i slutet av artikeln. Tänk om alla drygt 1200 vårdcentraler i landet kunde erbjuda vad Svalövs vårdcentral erbjuder sina patienter! Många fler patienter skulle få hjälp, mycket lidande skulle undvikas och resurser i vården skulle användas kostnadseffektivt. Det gäller inte enbart vid lätt till måttlig psykisk ohälsa utan också vid till exempel:

  • långvarig sjukdom – i stort sett vilken som helst
  • långvarig smärta
  • utmattning
  • “långtidscovid”
  • sömnstörningar
  • ändra levnadsvanor
  • rehabilitering
  • komplement vid behandling av högt blodtryck
  • hantera livsproblem

med fler diagnoser och tillstånd.

Fyra-fem mindfulnessgrupper i veckan

I Svalöv används mindfulness i bred omfattning med fyra-fem mindfulnessgrupper i veckan!

LEDAREN för grupperna, Christa säger:

– “Mindfulness syftar till självkännedom och självmedkänsla, till att vi faktiskt kan ta hand om oss själva och ta ansvar för vårt eget mående”.

PATIENTEN säger:
– “Det är ett förhållningssätt, hur man förhåller sig till livet här och nu”

PERSONALEN har också mindfulnessgrupp – en gång i veckan.

“Mycket handlar om att hantera obehag, känslor och situationer som man tycker är jobbiga. Alla har vi sådana situationer dagligen.”

Stöd i forskning

Forskningen är intensiv internationellt. Ca 16 500 artiklar har publicerats och 67% av dem har tillkommit de senaste 5 åren något som politiker, tjänstemän och de flesta läkare inte känner till av förståeliga skäl när utvecklingen är så snabb.

Med breda utbildningsinsatser i mindfulness på landets vårdcentraler skulle många fler patienter än idag få glädje och nytta av mindfulness och använda sina egna resurser bättre för att må och fungera bättre i vardagen samt inte minst få verktyg för att hantera livets utmaningar nu och i framtiden.

Mindfulness är kostnadseffektivt.

Mindfulness tränas bäst med hjälp av onlineprogram och stöd av instruktör individuellt eller i grupp – på plats eller online.

Vill du veta mer om vår instruktörsutbildning kan du läsa om den här >>

/Ola Schenström,

läkare, tidigare verksamhetschef på vårdcentral i mer än 20 år, mindfulnesslärare, författare till Mindfulness i vardagen, 52 vägar till mindfulness, 52 vägar till medkänsla med sig själv och andra. Samt medförfattare till Utbrändhet – den nya folksjukdomen tillsammans med Martin Krauklis.

OBS! Jobbar du i vården är du välkommen att ta kontakt med mig via ola@mindfulnesscenter.se angående utbildning och/eller föreläsning.

Se mer om forskning vid bland annat psykisk ohälsa, långvarig smärta, stöd till anhöriga, ångest med mera här: https://www.mindfulnesscenter.se/mindfulness-forskning/

Mini Cart 0

Your cart is empty.