Mindfulness i vården – uppmärksamma Svalövs vårdcentral

Vårdcentralen i Svalöv i Skåne gör ett utmärkt arbete för att integrera mindfulness i primärvården så att fler patienter kan få hjälp samt för att minska personalens stress. Hittills har vårdcentralens arbete med mindfulness bara uppmärksammats i lokalpressen men arbetet förtjänar bred spridning nationellt.

Mindfulness på vårdcentraler har mycket att tillföra stora grupper patienter. Mindfulness i grupp är effektivt och hjälper många med stress, lätt till måttlig oro, ångest och nedstämdhet visar forskning från Skåne och på andra håll. Se referenser till forskning i slutet av artikeln. Tänk om alla drygt 1200 vårdcentraler i landet kunde erbjuda vad Svalövs vårdcentral erbjuder sina patienter. Många fler patienter skulle få hjälp, mycket lidande skulle undvikas och resurser i vården skulle användas kostnadseffektivt. Det gäller inte enbart vid lätt till måttlig psykisk ohälsa utan också vid till exempel:

  • långvarig sjukdom – i stort sett vilken som helst
  • långvarig smärta
  • utmattning
  • “långtids-covid”
  • sömnstörningar
  • ändra levnadsvanor
  • rehabilitering
  • komplement vid behandling av högt blodtryck
  • hantera livsproblem

med fler diagnoser och tillstånd.

Fyra-fem mindfulnessgrupper i veckan

I Svalöv används mindfulness i bred omfattning med fyra-fem mindfulnessgrupper i veckan. Ledaren och mindfulnessinstruktören för grupperna, Christa, säger såhär:

 


Mindfulness syftar till självkännedom och självmedkänsla, till att vi faktiskt kan ta hand om oss själva och ta ansvar för vårt eget mående.

Patienten säger:


Det är ett förhållningssätt, hur man förhåller sig till livet här och nu.

Personalen har också mindfulnessgrupp – en gång i veckan:


Mycket handlar om att hantera obehag, känslor och situationer som man tycker är jobbiga. Alla har vi sådana situationer dagligen.

Stöd i forskning

Forskningen är intensiv internationellt. Ca 16 500 artiklar har publicerats och 67% av dem har tillkommit de senaste 5 åren något som politiker, tjänstemän och de flesta läkare inte känner till av förståeliga skäl när utvecklingen är så snabb.

Med breda utbildningsinsatser i mindfulness på landets vårdcentraler skulle många fler patienter än idag få glädje och nytta av mindfulness, på ett kostnadseffektivt sätt. Man får lära sig att använda sina egna resurser bättre för att må och fungera bättre i vardagen samt inte minst få verktyg för att hantera livets utmaningar nu och i framtiden.

Mindfulness tränas bäst med hjälp av onlineprogram och stöd av instruktör individuellt eller i grupp – på plats eller online.

Är du också nyfiken på att utbilda dig till mindfulnessinstruktör? Lär mer här >>

Eller är du intresserad av att träna mindfulness själv via någon av våra e-kurser? Läs mer om våra e-kurser här >>

/Ola Schenström, läkare, tidigare verksamhetschef på vårdcentral i mer än 20 år, mindfulnesslärare, författare till Mindfulness i vardagen, 52 vägar till mindfulness, 52 vägar till medkänsla med sig själv och andra. Samt medförfattare till Utbrändhet – den nya folksjukdomen tillsammans med Martin Krauklis.

OBS! Jobbar du i vården är du välkommen att ta kontakt med mig via ola@mindfulnesscenter.se angående utbildning och/eller föreläsning.

Se mer om forskning vid bland annat psykisk ohälsa, långvarig smärta, stöd till anhöriga, ångest med mera här: https://www.mindfulnesscenter.se/mindfulness-forskning/

Mini Cart 0

Din varukorg är tom