Mindfulness ger för tidigt födda barn bättre kognitiv förmåga och ökad känslomässig kontroll

Nyfödda som föds för tidigt – före den åttonde graviditetsmånaden – uppvisar ibland brister i kognitiv och socio-emotionell funktion som kvarstår i vuxen ålder. Mindfulness-baserad träning kan enligt studien förbättra kognitiv och socio-emotionell reglering och alltså hjälpa till att åtgärda sådana bestående brister.

I den aktuella studien från Schweiz deltog 56 barn som fötts mycket för tidigt – i genomsnitt i 29:e graviditetsveckan. De var i åldern 10-14 år när studien gjordes. De gick igenom en åtta veckors kurs i mindfulness som bygger på MBSR/MBKT (liksom vårt/Mindfulnesscenters Här&Nu program) – anpassat till barnens nivå med 90 minuters gruppträff varje vecka. Barnen övade kroppsskanning, sittande och gående meditation, medvetna rörelser samt fick lära sig grunderna i mindfulnessträning som vänlighet, icke-dömande, släppa taget och tacksamhet.

Resultaten visade att barn i mindfulness-gruppen fick signifikant bättre resultat efter mindfulnessträning än kontrollgruppen vid föräldrarnas bedömningar av barnens:

❤️ känslomässiga kontroll

❤️ förmåga att fokusera och flytta uppmärksamheten samt

❤️ förmåga att initiera, planera, organisera och själv ha koll på sitt beteende

❤️ reaktionstiden vid ett uppmärksamhetstest förbättrades också

❤️ självmedkänslan ökade

Barnen fick alltså enligt föräldrarnas bedömning ökad känslomässig kontroll och bättre kognitiv funktion. Svagheter i studien är att kontrollgruppen bestod av dem som stod på väntelista. En kontrollgrupp som gör något annat aktivt och jämförbart är att föredra. Inte heller rapporterades några effektstorlekar.

MIN KOMMENTAR
Denna studie, med för tidigt födda barn, överensstämmer med vad vi vet från forskning med skolbarn – bättre känslomässig kontroll, ökat fokus och bättre förmåga att planera och organisera – det vi kallar exekutiva funktioner. Se tidigare inlägg för någon månad sedan om forskningsläget kring mindfulness i skolan – referat från boken Mindfulness i klassrummet. Det är sannolikt att regelbunden träning över tid ger bäst effekt – det finns många skäl att införa mindfulness i skolan med små doser om 5-10 minuter per dag. Goda exempel finns. Och fler kommer.

ola

Vänliga hälsningar
Ola Schenström, läkare, mindfulnesslärare, författare till: Mindfulness i vardagen, 52 vägar till mindfulness, 52 vägar till medkänsla med sig själv och andra. Samt medförfattare till Utbrändhet – den nya folksjukdomen tillsammans med Martin Krauklis.

Rekommendationer om du vill går vidare:

Mindfulnessövningar för barn i olika åldrar hittar du här >>
Utbilda dig till mindfulnessinstruktör här >>
Läs mer om vår kurs Lär&Led här >>

Källa: Siffredi, V., Liverani, M. C., Hüppi, P. S., Freitas, L. G. A., De Albuquerque, J., Gimbert, F., Merglen, A., Meskaldji, D. E., Borradori Tolsa, C., & Hà-Vinh Leuchter, R. (2021). The effect of a mindfulness-based intervention on executive, behavioural and socio-emotional competencies in very preterm young adolescents. Scientific Reports, 11(1), 19876.

Mini Cart 0

Din varukorg är tom