Varför är en medkännande ledare en bättre ledare?

Den frågan ställer sig Tanja Singer, hjärnforskare och en ledande expert på vad som sker i hjärnan vid träning av mindfulness, empati och medkänsla. Se referens i slutet. Tvärtemot vad många tror kan egenskaper som empati och medkänsla tränas och utvecklas. Och det är vad som borde hända på arbetsplatser. Ett omtänksamt förhållningssätt minskar inte bara stress och risken för utbrändhet hos personalen – det stärker också ledarnas eget ledarskap och välbefinnande.

Idag behövs mer fokus på mental hälsa på jobbet. Därmed behövs också en ny arbetsplats- och ledarskapsmodell som betonar omsorg om och empati/medkänsla med de anställda. Vad betyder detta för organisationer och deras ledare i praktiken? Vi ser en utveckling inom ledarskapet. Från den hierarkiska, kommando-och-kontrollmodellen, som är centrerad kring individen och fokuserad på lön, prestation och produktivitet, till en som är plattare mer öppen och demokratisk. I en metaanalys av Gallup fann forskarna att det var fyra saker som anställda behöver från ledare:

🧡 Tillit
🧡 Medkänsla
🧡 Stabilitet
🧡 Hopp

Dessa egenskaper kräver att ledare har ett förhållningssätt där auktoritet baseras på färdigheter och personliga egenskaper snarare än makt och kontroll. Ett medkännande ledarskap innebär att lyssna på och förstå människors utmaningar, visa empati och medkänsla med dem, verkligen bry sig om och stödja dem och ge praktiska verktyg för att hjälpa. Det kräver mod att anta ett annat tänkesätt: ledare behöver erkänna att de kanske inte har alla svar, och istället inspirera till att arbeta tillsammans för att hitta gemensamma lösningar.

Where attention goes energy flows

Det kan kännas ovant, oroande och kräver ett visst mått av mod. Det positiva är att medvetenhet, empati och medkänsla kan tränas. Hjärnan är plastisk och formas av vad vi tränar. Det har bland andra Tanja Singer visat i sin forskning. ”Vi blir vad vi tränar på” eller mer precist – ”where attention goes energy flows”. Det är med andra ord vårt fokus, kvaliteten i vår uppmärksamhet, som påverkar synapserna (kopplingarna) mellan nervcellerna i hjärnan.

Med regelbunden träning stärks nätverk i hjärnan och blir stabilare vilket i sin tur påverkar vår grad av medvetenhet, närvaro, empati och medkänsla i vardagen. Träning i mindfulness, empati och medkänsla är en form av mental träning som förbättrar omsorg och medkänsla vilket minskar stress, mental ohälsa samtidigt som den ökar välmående, kreativitet, produktivitet, sociala relationer och sammanhållning. Läs mer om en färsk artikel från Forbes som visar att empati och medkänsla är den viktigaste ledaregenskapen. Mindfulness, empati och medkänsla är kraftfulla verktyg om de tränas regelbundet. Tio-femton minuter om dagen räcker för många.

 

Här är några exempel på hur du kan träna:

Vänliga hälsningar
Ola Schenström, läkare, författare och grundare av Mindfulnesscenter 2007.
Mini Cart 0

Din varukorg är tom