Hjärtfrekvensvariabilitet – ett objektivt bevis på förbättring av autonomreglering genom Qigong och mindfulnessträning.

Hjärtfrekvens och blodtryck varierar från hjärtslag till hjärtslag. Förändringarna påverkas av bl.a. andning, blodkärl och blodvolym, vilka i sin tur styrs av det autonoma nervsystemet. Det autonoma nervsystemet påverkas i sin tur av det psykiska måendet så som stress, oro och ångest osv. En analys av hjärtfrekvensvariabilitet (heart rate variability, HRV) kan användas som ett objektivt mätbart mått på det psykiska måendet för att få reda på hur det autonoma nervsystemet verkligen mår.

I de flesta studier av mind-body träning använder man frågeformulär där patienter får skatta olika aspekt av sitt mående, såsom smärta, trötthet, oro, ångest, och depression i en skala från av 0 till 10. Det är en personlig bedömning som kan innebära en viss osäkerhet. Därför är en objektiv mätning ett mer precist komplement.

Elektroder kopplas då på bröstkorgen och registrerar elektrokardiogram EKG som visar varje hjärtslag. Man kan mäta och analysera variation av hjärtfrekvens, tid mellan varje hjärtslag osv. Låg HRV korrelerar ofta med hög stress och oro. Ökad HRV kan bland annat kopplas till en hög grad av anpassningsförmåga och självreglering.

I tidigare studier har man visat att både träning i Qigong och mindfulness minskar oro, ångest och ökar livskvalitet hos canceröverlevare. I den senaste studien har man dessutom mätt hjärtfrekvensvariabilitet hos dessa patienter som visar att både Qigong och mindfulness förbättrar hjärtfrekvensvariation efter 12 veckors träning. Detta tyder på att både Qigong och mindfulnessövningar förbättrar välbefinnande genom bättre funktion och balans inom det autonoma nervsystemet.

Vill du prova på Mindful Qigong så kan du testa vår e-kurs gratis i 14 dagar här nedan.

borja trana har

wei yu
Varm hälsningar, Dr. Wei Yu, hjärtläkare och Qigong-lärare.

Artikel: Lee, YH., Chang, YP., Lee, JT. et al. Heart rate variability as an indicator of the beneficial effects of Qigong and mindfulness training on the mind–body well-being of cancer survivors. Support Care Cancer 31, 59 (2023). https://doi.org/10.1007/s00520-022-07476-7
Länk: https://link.springer.com/article/10.1007/s00520-022-07476-7

 

Dela gärna eventet via Facebook och Linkedin nedan. 

Mini Cart 0

Din varukorg är tom