Lärarledda meditationspauser för grundskolebarn 📚

En forskningsstudie utförd av Voltmer et al. visade på effekterna av hur lärarledda meditationssessioner på grundskolebarn gav goda resultat i standardiserade aritmetiska tester.

📚 Studien inkluderade nio klassrum i tyska grundskolor med totalt 140 elever från årskurs 3 och 4, som slumpmässigt tilldelades antingen en meditation- eller en kontrollgrupp.

📚 Läraren i mindfulnessgruppen fick 15 timmars utbildning och ledde upp till tre 3-5 minuters andningspauser per skoldag för sina elever, medan kontrollgruppen ägnade sig åt att färglägga mandalas.

📚 Eleverna testades före interventionen, efter nio veckor och vid fem månaders uppföljning.

📚 Resultaten visade att meditationsgruppen hade högre aritmetiska poäng än kontrollgruppen både före och efter interventionen. Båda gruppernas resultat sjönk efter nio veckor och återgick till sina initiala nivåer men vid mätningen efter 5 månader visade dock meditationsgruppen en brantare ökning av poängen och återigen hade de betydligt högre aritmetiska poäng än kontrollgruppen.

Notis: Studien noterade dock komplikationer på grund av COVID-19-relaterade störningar i testproceduren, vilket gör tolkningen av resultaten svår.

Läs hela artikeln här: https://goamra.org/news/13301847

 

Min kommentar: Många av de instruktörer vi utbildat på Mindfulnesscenter och som arbetar i skolan berättar om liknande positva erfarenheter. Korta andningsövningar under några minuter kan ha en avsevärd effekt för lugn och ro och lärande.

 

📚 Vill du också leda barn och unga i mindfulness (medveten närvaro)? Då rekommenderar jag att läsa mer om vår utbildning Lär&Led där du under 4 tillfällen lär dig grunderna om hur du kan leda barn och unga. Läs mer om Lär&Led här >>

 

ola schenström

Ta väl hand om dig och kanske vi ses på någon av våra kurser eller utbildningar här framöver?
Dr. Ola Schenström, läkare, författare och grundare av Mindfulnesscenter.

signatur

Dela via Facebook och Linkedin nedan👇🏻

Mini Cart 0

Din varukorg är tom