Mindfulness kan ta ditt entreprenörskap till nästa nivå 🔥

Som företagare, ledare och medarbetare har vi ofta många uppgifter och ansvar som kämpar om vår uppmärksamhet. Då kan det vara lätt att bli överväldigad och tappa fokus på vad som är viktigast. Mindfulness tillåter oss att tysta våra rusande tankar och hålla fokus på uppgiften, vilket kan förbättra vår produktivitet och effektivitet kraftigt.

Läs mer i denna korta artikel om:

  • Vad är Mindfulness?
    Mindfulness är ett mentalt tillstånd av att vara helt närvarande och medveten om ens tankar, känslor och om vad som pågår i omgivningen.
  • Att vara mindful på jobbet.
    Ett specifikt sätt som mindfulness kan förbättra fokus och koncentration är genom att utöva mindfulness –meditation – 10 minuter per dag hjälper många.

 

Fördel 1: Förbättrad koncentration och produktivitet
Mindfulness kan förbättra ditt fokus genom att hjälpa till att identifiera och släppa distraherande tankar och känslor och återfokusera. Du tar kontrollen över din uppmärksamhet.

Fördel 2: Minska stress och ångest
Höga nivåer av stress och ångest kan ha en negativ inverkan på en entreprenörs  och medarbetares fysiska och mentala hälsa, vilket leder till hälsoproblem och ineffktivitet.

Fördel 3: Förbättrad kreativitet och innovation
När vi är medvetna är vi mer benägna att urskilja och lägga märke till saker som vi annars kan förbise vilket kan leda till nya idéer, kreativa lösningar på problem och till innovationer. Mindfulness gör oss också mer öppna för nya idéer och mer mottagliga för den kreativa processen.

Fördel 4: Förbättrade relationer och företagskommunikation
När vi leder ett företag kan mindfulness hjälpa till att förbättra affärsrelationer och kommunikation genom större fokus, tydlighet och empati/medkänsla (se mina tidigare inlägg på LinkedIn).

När vi är medvetna kan vi lyssna bättre aktivt och fullt ut på andra, vilket främjar bättre förståelse samarbete och kreativitet. Bland annat ovanstående  är vad som har gjort Mindfulness till ett så värdefullt verktyg för att förbättra kommunikation och bygga starkare, mer positiva affärsrelationer ur ett entreprenörsperspektiv.

Såhär når du förändring:

1️⃣ Att läsa om fördelarna med mindfulness hjälper inte mycket. Här kan du tillexempel läsa några vanliga frågor som vi besvarar.

2️⃣ Du behöver öva praktiskt för att förstå vad mindfulness är och kan ge… Det är genom att öva, öva, öva som förändring sker i hjärnan och i ditt liv. Jag föreslår vår e-kurs ”Mindfulness på arbetsplatsen” som hittar via knappen längre ner 👇🏻

Och om du vill ha stöd i din träning – enskilt eller i grupp – föreslår jag att du vänder dig till mig på ola@mindfulnesscenter.se.

börja träna här

Ta väl hand om dig själv – alltid!

Mini Cart 0

Din varukorg är tom