FFMQ Summering

Alla frågor summeras efter poängsättningen i rutorna. Höga poäng motsvarar högre grad av mindfulness eller medveten närvaro.

Tolkning av ditt resultat:

Genomsnitt bland friska vuxna svenskar är cirka 100. För yngre i 20 års åldern är medelvärdet ca 90 och för dem i 50 års åldern ca 105.

Ditt initiala värde är egentligen inte viktigt i sig, utan syftet med testet är att kunna se den eventuella förändringen utbildning och träning i mindfulness  ger. Dina poäng ska helst ha ökat när du genomför testet i slutet av utbildningen. Om det inte har det, så är det också ok. Se testet som en vägledning, det viktigaste är trots allt inte testet, utan hur du själv uppfattar att din uppmärksamhet och medvetenhet förändrats.

Den upplevda graden av mindfulness varierar ofta över tid beroende på en mängd faktorer. Minst lika viktigt som mindfulnesstestet är vad du observerar under träning i mindfulness och hur du förhåller dig till det du upplever. För gärna dagbok så får du en tydligare bild av mindfulness som förhållningssätt.

När du börjar föra in mindfulness i din vardag, kommer förändring att ske successivt. Var fortsatt nyfiken och se vad du upptäcker och fortsätt gärna att träna!

Träna med våra e-kurser

Om du vill minska din stress rekommenderar vi att du börja med 10 minuters träning per dag som i Mindfulness vid stress eller om du kan ta dig 20 minuter per dag rekommenderar vi Här&Nu programmet – Sveriges mest använda i mindfulnessträning.

Klicka här för att se hela vårt utbud av e-kurser.

Mini Cart 0

Din varukorg är tom