Mindfulness inom hälsa och sjukvård

Vi lever längre och fler söker behandling för gamla och nya sjukdomstillstånd.  Vi lever i ett samhälle där vår livsstil och stress påverkar vår hälsa. En majoritet av de stora folkhälsosjukdomarna kan förebyggas, genom att människor förändrar sina levnadsvanor. Hälsofrämjande insatser minskar lidande och sparar pengar. Den här informationen vänder sig både till dig som arbetar med hälsa och sjukvård, och till dig som söker behandling för något sjukdomstillstånd.

Till dig som arbetar med hälsa och sjukvård.

Det är vår tro att vi både har ett gemensamt mål att bidra till att förbättra människors hälsa, och ge dem verktyg så att de kan hantera livet så bra som möjligt. Därför vill vi berätta mer om hur träning i mindfulness kan hjälpa oss själva, vår personal och våra patienter.

I träningen lär man sig bland annat att möta verkligheten som den är och se de val vi har. Ett flertal forskningsstudier har visat att träning i mindfulness minskar stress och lidande, förbättrar sömnen och ökar livskvaliteten. Mindfulnessträning ersätter dock inte annan behandling, utan ska ses som ett komplement.

Till dig som söker hjälp och behandling.

Mindfulnessträning är ett komplement till annan behandling. Många patienter känner att de har stor nytta av mindfulness. Vad är då mindfulness? Mindfulness är förmågan att vara medvetet närvarande med vad som pågår. Med mindfulness ökar din förmåga att hantera stress, oro och lönlöst grubblande om det som har hänt och om det som kanske kommer att hända.

Du lär dig att vara uppmärksam och att fokusera på vad som händer i nuet. Du ökar din förmåga att uppleva, förstå och njuta av livet. Du mår bättre, sover bättre och fungerar bättre. Du bygger upp en inre stabilitet och lär dig fokusera på det som är viktigt just nu. I träningen lär du dig bland annat att möta verkligheten som den är och inte som du önskar att den var. Du lär dig att se de val du har oftare och oftare. Du blir klokare och dina val blir med medvetna.

Gå vår populära introduktionsdag, helt online, för att lära dig grunderna i mindfulness. Läs mer här >>

Vid utmattning

Som utmattad behöver du återhämtning och verktyg, som lär dig att tidigt känna igen dina signaler på stress och bryta stresspiralen. Genom träning i mindfulness, lär du dig att återhämta dig bättre och får redskap för att förebygga återfall. Med mindfulnessträning får du möjlighet till att just lära dig att lyssna på din kropps och din hjärnas signaler på stress och bryta den onda cirkeln. Du lär dig att slappna av och sova bättre. Genom det ger du din kropp och hjärna en chans att fylla på energiförråden, alltså återhämta dig, vilket är helt avgörande för ditt tillfrisknande. Med träningen lär du dig att frigöra och utveckla de resurser du har. Dina självförebråelser minskar och din självkänsla ökar.

Mindfulnessträning är som att ”gå på gym med hjärnan”, steg för steg i din takt. Träningen gör att du utvecklar din koncentrationsförmåga och din förmåga att fokusera på det du vill. Mindfulnesscenters grundare dr Ola Schenström har under många år arbetat med patienter som blivit utmattade och är medförfattare till boken Utbrändhet – den nya folksjukdomen (Larsons förlag 2003). Ola har även sammanställt Sveriges mest använda träningsprogram i mindfulness, Här&Nu, som har hjälpt många.

Stress

Med träning i mindfulness, lär du dig att allt tidigare bli medveten om dina signaler på stress. Det kan vara tankar om vad som sker, stresskänslor eller förnimmelser i kroppen av stress. När du blir medveten om dina stressignaler, kan du bryta den onda spiralen. Du ser de val du har, och blir bättre på att se klart på varje situation, att göra mer realistiska bedömningar och att hitta positiva utvägar. Mindfulness är också ett verktyg som hjälper till effektiv återhämtning. Din resiliens ökar. Många av de patienter som idag söker hjälp i vården, har symtom eller sjukdom som kan relateras till stress och det samhälle som vi lever i. Stressade och pressade patienter – har stor hjälp av mindfulnessträning. Till exempel kan patienter som är på väg in i utmattning, eller som redan fått diagnosen utmattad, med fördel träna mindfulness. Dels för att komma tillbaka, dels för att inte återfalla på nytt i samma beteende. Med träning i mindfulness lär sig personen hantera stress, se de val som finns och komma ur sitt automatiserade beteende. Läs mer här >>

  • Vid högt blodtryck – kan mindfulness vara komplement till medicinering
  • Vid oro – kan mindfulness vara ett komplement och ibland ersätta medicinering
  • Vid irriterad tarm IBS – ett verktyg för att hantera symtomen och minska stress
  • Vid stressrelaterade tillstånd – som vid muskelspänning i axlar, nacke och käkar, spänningshuvudvärk, stressrelaterad hjärtklappning, migrän, fibromyalgi med fler tillstånd.
  • Vid kronisk och långvarig sjukdom – som i sig ofta framkallar stressreaktioner kan mindfulness vara ett värdefullt komplement till annan behandling för att minska besvär, hantera svårigheter och öka livskvaliteten.
  • Det kan gälla tillstånd som reumatisk sjukdom, Cancer, MS och många andra sjukdomar.

Sömn

Mindfulnessträning hjälper dig som har sömnproblem, såväl vid insomningssvårigheter som vid svårigheter att somna om, som vid för kort och ytlig sömn. Bland annat får du verktyg för att släppa de tankar som håller vakenhetssystemen igång och gör det svårt att somna. En övning som hjälper många med sömnproblem är Kroppsscanning. Läs mer här >>

För att reducera smärta

Mindfulness kan hjälpa dig som lever med smärta att bättre hantera den, så att den inte påverkar dig i lika hög grad som tidigare. Med smärta följer ofta oro och stress över morgondagen. Mindfulnessträning ger dig ett antal verktyg, så att du kan hantera ditt liv med smärta och oro på ett bättre sätt. Smärta och sjukdom väcker obehagliga känslor och förnimmelser. Det går kanske inte att komma till rätta med själva tillståndet, men du kan träna dig på att minska eller hantera ditt sätt att svara på smärta. Med tiden kan du lära dig att hantera din smärta, så att ditt lidande blir mindre och din livskvalitet ökar. Läs mer här >>

Olika metoder

När jag behöver förändra och träna mig i något nytt, uppstår naturligt ett motstånd. Att komma igång med träning för att åstadkomma en förändring som varar i längden, är det som är svårast i mindfulness. Därför rekommenderar vi en kombination av handledning och att träna själv.

Vill du bli instruktör och hjälpa dina patienter? Läs om vår instruktörsutbildning här >>

Forskningsbaserat

Mindfulness är en forskningsbaserad metod. Forskningen kring mindfulnessbaserade metoder är mycket intensiv. Cirka 6000 vetenskapliga artiklar har publicerats, varav hälften under de senaste tre till fyra åren. Under 2019 publicerades fler än 1200 vetenskapliga artiklar. Mindfulnesscenter är involverad i ett flertal forskningsprojekt. Läs mer här >>

 

Mini Cart 0

Your cart is empty.