Studentplats på Instruktörsutbildning Steg 1

Studerande vid universitet och högskola har nu möjlighet att söka Studentplats på Mindfulnesscenters Instruktörsutbildning Steg 1 till ett rabatterad pris.

Ansökan om plats kan göras löpande och besked lämnas inom 10 dagar.

Tilldelas du en studentplats är priset 5 999 kr exkl moms mot ordinarie 16 995 kr exkl moms.

Mindfulness är ett verktyg som passar dig som student för att hantera stress, oro, nedstämdhet, sömn- och relationsproblem.

Ni studenter är en resursstark grupp unga vuxna med god potential att ta ansvar för er egen hälsa. Stress, oro och nedstämdhet är för många, svår att hantera. Då är mindfulness ett enkelt och värdefullt verktyg samt en hjälp till självhjälp för att skapa balans och bli “en hållbar student”.

En del av den ökade psykiska ohälsan har sin förklaring i en oförmåga/svårighet att hantera stress, prestationskrav etc. snarare än en ”sjukdom”. Att träna mindfulness som student är ett sätt att normalisera livets stress och motgångar snarare en att problematisera, stressen och pressen som är en del av studenters vardag och där behöver vi lära att det är en del av livet och hitta ett sätt att förhålla sig till pressen som upplevs.

Att prata om och förstå innebörden av självmedkänsla är av stor vikt, då självkritik till stor del är vår värsta fiende.

Linköpings Universitet har framgångsrikt de senaste 7 åren arbetat med Mindfulness och det har blivit ett väl fungerande och acceptabelt förhållningssätt. Med träning i mindfulness blir du bättre på att fokusera, prioritera och planera din vardag.

Ansök om en utbildningsplats redan nu.

Information och ansökningsblankett.

  • Ansökan görs online på denna länk.
  • Ansökningar tas emot löpande och behandlas inom 30 dagar.
  • Beviljad utbildning skall startas inom 4 månader.
  • Ofullständiga ansökningar behandlas inte.
  • Motivering till avslag meddelas inte.
Mini Cart 0

Your cart is empty.