Vi har ett förslag

Kanske funderar du på vad ni skall göra på er nästa kick off? Eller på hur du på bästa sätt skall belöna dina medarbetare och ge dem något extra? Eller vill du minska sjukskrivningstalen och ge dina medarbetare en möjlighet till återhämtning? Vill du skapa goda förutsättningar för ett gott arbetsklimat där medarbetarna mår bra och effektiviteten är hög?

Ett begrepp som oftast används är resilience – motståndskraft, grundad och balanserad. Mindfulnessträning har en mängd positiva effekter i form av minskad stress, bättre fysiskt och mentalt välbefinnande, större glädje och tillfredsställelse, ökad förmåga att hantera tidspress etc. Listan kan göras lång.

 

Föreläsning

En föreläsning med syfte att öka förståelse och kunskap om vad mindfulness är och på vilket sätt träning i mindfulness kan bidra till er arbetsgrupp, organisation eller företag. Föreläsningen kan vara på plats fysiskt hos er men kan även följas via webinar om ni har anställda på olika kontor eller på olika platser rent geografiskt. Vi löser helt enkelt det sätt som känns smidigast för er.

Föreläsningen anpassas till era behov och era utmaningar. Väljer ni  sen att arbeta vidare med team, individer eller/chefer/ledare så har vi fina och väl beprövade koncept som vi gärna berättar mer om. Det finns även möjlighet att i en goodiebag ge medarbetarna en e-kurs för fortsatt träning.

Föreläsningen varvar teori och praktisk mindfulnessträning. Här ser du några vanliga inslag i föreläsningen:

 • Stress, sömn och smärta
 • Mindfulnessträningens effekter
 • Mindfulness verkningsmekanismer
 • Vad händer i hjärnan vid träning?
 • Meditationer – praktisk träning
 • Intention, Uppmärksamhet och Attityd
 • Tanke/känsla/kropp
 • Hur kan jag fortsätta att träna?

Inspirationsdag

En helt egen dag där vi ger er grunderna i vad mindfulness är, oavsett om ni vill komma igång med individuell träning eller om ni avser att arbeta med mindfulness som verktyg i ditt arbete. Under dagen varvar vi teori med praktiska mindfulnessövningar. Vi praktiserar alla grundövningarna och diskuterar hinder för träning.

Att träna mindfulness på arbetsplatsen innebär att effektiviteten och produktiviteten ökar, samtidigt som medarbetarna känner sig mindre stressade, får ökat fokus, utvecklar sig själva och fungerar bra såväl i arbetslivet som privat.

Innehåll

 • Samhället – nu och då
 • Lite om stressfysiologi
 • Hinder för att tänka fritt (kognitiva filter)
 • Mindfulness verkningsmekanismer
 • Forskning – var står den idag?
 • Vad händer i hjärnan vid träning?

Diskussion omkring användningsområden

 • Ledarutveckling
 • Personalvård
 • Hälso- och sjukvård
 • Skola och universitet
 • Omsorg
 • Privatliv

Avslutningsvis går vi igenom vad ni behöver för er fortsatta träning. Vi ger även information om vår instruktörsutbildning och diskuterar hur det är möjligt att arbeta med mindfulness i ert företag. Mer om detta kan du läsa under För Företag och koncept.

Detta får du

 • En heldags introduktionsutbildning i mindfulness
 • Boken Mindfulness i vardagen
 • För-och eftermiddagsfika samt lunch.
 • Måndagsråd
 • Nyhetsbrev ca 12 gånger per år.
Mini Cart 0

Your cart is empty.