Mindfulness för dig som pedagog

Mindfulnessträning hjälper dig som arbetar som pedagog att hantera vardagen med bibehållen balans.

Med mindfulness får du ett verktyg som hjälper dig själv, dina kollegor och eleverna att må bättre, att hantera stress och att sova bättre. Du stärker din förmåga att bibehålla känslomässig stabilitet, även i provocerande situationer.

Mindfulnessträning ger ökad koncentration och lugnare skolmiljö.

Med mindfulnessträning ökar förmågan att fokusera och att hantera den tidspress och de höga krav som ofta ställs på dig som pedagog i skolan. Du tränar upp din förmåga att förbli lugn och stabil även vid svåra påfrestningar. Uppmärksamheten, koncentrationsförmågan och förmågan att lyssna ökar.

Vardagen för dig som arbetar i skola präglas av tidsbrist, ständiga förändringar och du ska förutom att vara lärare, lägga ned stor tid på administration. Dessutom ska du finnas till som stöd för både elever, kollegor och föräldrar. Mindfulnessträningen ger dig ett verktyg som hjälper dig att prioritera, att se vilka saker som du kan lägga åt sidan till förmån för de saker som just nu är de viktiga.

Skapa värdegrund och minska konflikter

Mindfulness är en mycket effektiv metod för att skapa en gemensam värdegrund. Det leder till mindre konflikter och ökad förståelse för olikheter som i sin tur kan leda till minskad mobbning och förstörelse.

Enkel metod

Det är enkelt att träna mindfulness. Du kan antingen sitta vid din dator och träna med våra internetbaserade program eller så kan du ladda ned programmet direkt i din telefon. Du kan alltså ta med dig träningen vart du än befinner dig, på kontoret, på bussen eller kanske ut i naturen. Med bara 10 minuter två gånger om dagen så uppnår du stor skillnad.

Mini Cart 0

Your cart is empty.