Koncept för skolor och skolpersonal

Vår metod grundar sig i forskning inom mindfulness och neurovetenskap. Det är en långsiktig och kostnadseffektiv strategi, för att stärka den mentala hälsan och skapa en hållbar arbetsmiljö för både anställda och elever.

 

Vi börjar med att föra en dialog om vilka behov din skola har. Därefter anpassar vi upplägget för just er. Det kan handla om att implementera mindfulness som ett verktyg för att skapa nya förhållnings- och arbetssätt som kan bli hållbara och beständiga över tid för era pedagoger och personal. Men också hur det kan stödja era elever.

Våra kurser kan utformas dels genom att våra instruktörer kommer till er, men även i webinars (träffar online i våra digitala klassrum), eftersom vi förstår att ni har personal som har svårt att vara borta. Våra kurser och coachningsträffar kan ske dels i grupp men även enskilt.

  • Föreläsningar
  • Träning med arbets- och/eller ledningsgrupper
  • Individuell coachning av medarbetare och ledare
  • Mindfulness vid rehabilitering
  • Instruktörsutbildning för personal som vill arbeta med elever och kollegor framåt

För er som är redo att arbeta långsiktigt, har vi koncept i flera steg som bygger på dialog, träning, utveckling och uppföljning. Så här kan ett första steg se ut.

 

Enkel förstudie innan projektstart

Vi genomför en enkel förstudie tillsammans med en person utvald hos er, som kan ge oss en bild av nuläget och en beskrivning av det önskade läget. Vi tittar här på befintliga arbetssätt och bestämmer förbättringsområden relaterade till resultat av mindfulnessträning. Efter att förstudien är genomförd, fastställer vi tillsammans med er vardagsövningar för er personal som skall leda till ett förändrat beteende.

 

Inspirationsföreläsning

En föreläsning genomförs som ger kunskap om vad mindfulness är, och vad som ligger till grund för att skapa förståelse för hur upplägget kan se ut, samt ger motivation för den egna träningen.

 

Träning i arbets- och/eller ledningsgrupper

Arbetsgruppen tränar i det program vi valt ut som det mest passande utifrån den behovsanalys vi gjort. Exempelvis Prova på Mindfulness, Mindfulness grundkurs eller Mindfulness vid stress. Varje person tränar i det internetbaserade träningsprogrammet 2×10 min per dag. Kursen pågår i 6-12 veckor. Vår handledare följer gruppen och ni träffas vid 3-6 tillfällen, ungefär varannan vecka. Längden på träning och arbete bygger på vilket program vi väljer. Utöver detta ingår telefon-, internet- och mailcoaching under utbildningsperioden till var och en.

 

Efter genomförd träning

Genomgång av resultat i förhållande till förstudien. Rekommendationer för fortsatt arbete med mindfulness i skolan och hur man går vidare.

Relaterade utbildningar

Instruktörsutbildning Steg 1

Välkommen till en unik instruktörsutbildning hos Sveriges ledande utbildare inom mindfulness – både online och på plats i Stockholm, Göteborg…

introduktionsdag

Introduktionsdag – online

Introduktionsdagen ger dig grunderna i vad mindfulness är, oavsett om du vill komma igång med egen träning eller om du…

Påbyggnadsutbildning mindfulness i skolan

Lär dig leda mindfulness i skolan En utbildning för dig som redan är mindfulnessinstruktör och som vill känna dig trygg…

Mini Cart 0

Din vagn är tom.