Den trygga inkluderande skolan

Vi förser förskolor, skolor, föreningar och organisationer, som arbetar med barn och unga, med enkla och lättillgängliga verktyg för att skapa lugn, koncentration och harmoni. Allt fler skolor i Sverige får upp ögonen för Mindfulness.

Förbättrad lärmiljö

Mindfulnessträning ger en förbättrad lärmiljö, vilket leder till bättre resultat, gällande antal elever som klarar meritkriterierna för godkänt. Men även en förbättrad arbetsmiljö för såväl pedagoger som elever. Träning i Mindfulness ökar förmågan att fokusera och att hantera den stress, tidspress och de höga krav som ofta ställs i skolan.

Elever och pedagoger som mår bra och får ökad självkänsla, bidrar tillsammans till minskad mobbing och förebygger ohälsa hos elever. Vårt mål är att göra träningen tillgänglig för både pedagoger, elevhälsan, annan skolpersonal och elever. Mindfulnessträning är en enkel metod där korta övningar ger stor effekt. Du minskar din stress, ökar ditt lugn och din koncentrationsförmåga.

 

Genom att etablera mindfulnessträning i skolan, visar forskningen på

  • Minskad stress hos barn och personal
  • Bättre relationer
  • Ökad pro-social förmåga hos barnen
  • Förbättrad lär- och arbetsmiljö
  • Ökad kreativitet
  • Ökat fokus och koncentrationsförmåga
  • Främjar känslomässig balans
  • Ökad självkänsla– bidrar till minskad mobbning
  • Förebygger psykisk ohälsa hos elever

 

 

Mini Cart 0

Your cart is empty.