Individuell coachning

I dagens moderna ledarskap behövs insikter för hur du dels tar hand om dig själv och dels öppnar upp och skapar förståelse/insikt kring vad dina medarbetare behöver. I ditt ledarskap behöver du verktyg för att kunna fokusera och förstå vad som är viktigt just här och nu.

Med mindfulness får du hjälp att:

 

 • Möta förändringar utan onödig stress
 • Bevara och fylla på kraft och energi för att hantera vardagens stress och krav.
 • Få tillgång till dina kreativa krafter och skapa förnyelse i vardagen.
 • Använd dina resurser optimalt.
 • Öka din förmåga att fokusera på det som är viktigt
 • Stärka din integritet och vara förankrad
 • Frigöra din intuition
 • Bli en bättre beslutsfattare
 • Kommunicera med dina medarbetare med tydlighet och lyssna på deras behov

Handledningen utgår från träningsprogrammet Mindfulness vid Stress (internetbaserat). Som du genomför via mobiltelefon, läsplatta eller dator. En central del av utbildningen är din egen träning.

Din instruktör

Den person som handleder dig har egen erfarenhet av ledarskap och har mångårig erfarenhet av att leda andra såväl på strategisk som på operativ nivå. Instruktören har lång erfarenhet av mindfulness i ledarskapet.

Exempel ur innehållet:

Handledningen varvas med egen träning, teorier och  erfarenhetsutbyten.
Vi jobbar utifrån ditt uppdrag och dina dagliga frågor

 • Mål och resultat av träningen, personliga och mål för verksamheten
 • Öppenhet och dialog
 • Insikter och erfarenheter
 • Balans och fokusträning
 • Mindfulness´ verkningsmekanismer
 • Vad händer i hjärnan vid träning?
 • Hur kan jag integrera mindfulness i mitt ledarskap?
 • Personlig utveckling – Vi delar erfarenheter.
 • Planering för fortsatt träning.

Omfattning – 6 handledartillfällen under 3 månader

Egen träning mellan tillfällena genomförs i e-kursen Mindfulness vid Stress i 8 steg som innehåller mindfulnessövningar och vardagsövningar som leder till personlig utveckling och förändrat beteende.

Praktiska upplysningar

Handledningen sker i ett virtuellt klassrum online. Sparar tid och kostnader för deltagaren.
Kunden har rätt att avbryta coachingen när som helst under avtalstiden.

Sagt om mindfulness i ledarskapet

“Mer fokuserad på den uppgift jag för tillfället håller på med.”

“För min egen personliga del så har jag fått ut väldigt mycket, har fått tillbaka mitt lugn och lärt mig fokusera på ett annat sätt.”

“Kursen överträffade min förväntningar!!”

“Mindfulness är ett stöd i att förstå vikten och med hjälp av övningarna hitta balansen i vardagen och fokusera på det som för mig är viktigt att hantera just nu.”

“Ett lugn av ett nytt slag infinner sig i kroppen både under, efter  och lång tid efter att jag genomfört meditation. Andningsankaret och även kroppsscanningen, som kan genomföras när och var man än befinner sig, ger både trygghet och ett helt nytt lugn i kroppen”

“Det stämmer till 100 %. Jag mår mycket mycket bättre både mentalt och fysiskt, kommit igång med träning, och det har med kursen att göra”

Mini Cart 0

Your cart is empty.