Hälsostrategiskt arbete

Företag och organisationer har ett stort arbetsmiljöansvar som idag sträcker sig långt vidare än buller, ljus och arbetstider med mera. Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete har fått tydligare krav och även arbetsgivarens ansvar i rehabiliteringsprocessen är tydligare.

I det hälsostrategiska arbetet kan vi ha olika fokus och målsättningar. Det kan vara att bli en attraktiv arbetsgivare genom att tydligt värna om medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Det kan också vara att arbeta för att behålla kompetent personal och att de har hälsa och motivation i arbetet samt att ha en tydlig process för arbetsplatsinriktad rehabilitering. Företag bör arbeta främjande, förebyggande och rehabiliterande.

Mindfulness kan bidra inom alla delar och vi tänker här ge några korta exempel.

Främja

Främjande handlar om att göra mer av det som utvecklar och skapar hälsa. Via träning i mindfulness kan du öka tillit och medvetenhet om dig själv och hur du fungerar och också stärka din empatiska och medkännande förmåga. Du stärker helt enkelt dina mellanmänskliga relationer, minskar konflikter, vilket leder till ökad trivsel. Det ger en förbättrad kommunikation, ni kan stödja varandra, ni vågar dela glädje och framgång men även sorger och motgångar. Ni får helt enkelt ett bättre arbetsklimat.

En ökad insikt om sig själv beskrivs genom detta exempel här av en deltagare i en av våra utbildningar:

“Igår fick jag ett mail med negativ respons på en arbetsuppgift som vi tillsammans arbetat med. Tidigare hade jag svarat direkt och troligen gått i klinch med vederbörande. Denna gång kunde jag stanna upp lägga märke till vilken reaktion som startade i min kropp, jag kunde känna hur hjärtat slog hårdare och hur ilskan började pysa, tankar som dök upp var ”typiskt så här blir det alltid, jag som lagt ned så mycket jobb nu får vi börja om och då kommer vi inte hinna klart i tid. Kunde hen inte ha kläckt ur sig detta tidigare?”

Nu kunde jag istället ta några medvetna andetag, betrakta scenariot som drog igång hos mig och låta det dra förbi och sedan lugnt och stilla gå över till min kollega och säga, kan vi prata om det? Detta möte fick ett betydligt bättre resultat än om jag gjort som jag brukar eller följt den där första känslan, samtidigt som jag kände ett högre välbefinnande.”

Förebygga

Att arbeta förebyggande genom mindfulness har ett stort värde i företag och organisationer. Genom att öka medvetenheten om hur du själv fungerar; dina stressorer, kroppens stressrespons, vikten av återhämtning och sömn, ökar din medvetenhet och kan då välja hur du agerar i större utsträckning.

Rehabilitera

Sjukskrivningarna ökar i Sverige, trots att vi har en arbetsmiljö som är en av världens bäst reglerade. Psykisk ohälsa, stress, oro och ångest står för den största delen av våra sjukskrivningstal. Detta medför ett stort lidande för både individ och företag. Forskningen visar att mindfulnessträningen minskar oro, stress och ångest. Succesivt kan ni då stärka medarbetarnas hälsa och kraft att hantera situationen, våga säga nej och ta sig tid för återhämtning. Forskningen visar även att mindfulnessträning leder till snabbare återgång i arbete samt minskar risken för återfall i depression.

Mini Cart 0

Your cart is empty.