Forskningen visar

Vi följer den internationella forskningen och bidrar i dagsläget med ett 15 tal artiklar i den svenska forskningen. Vi ser ett allt större intresse kring specifikt mindfulness i arbetslivets kontext och hur det påverkar fokus, beslutsfattande, välbefinnande, arbetskultur, organisering, motivation och engagemang i arbetet.

De företag som visat sig arbeta med detta framgångsrikt har vissa gemensamma nämnare. De har arbetat med att skapa motivation och engagemang genom en tillåtande kultur, där chefer och ledning har mandat att både frigöra tid och stöd över lång tid för att möjliggöra bästa effekt av insatsen.

Företag behöver därför utveckla arbetssätt och/eller förhållningssätt där medarbetare upplever att de kan konkretisera mål och riktning samt meningsfullhet i arbetet. Att medarbetarna kan känna att de bidrar och ingår i en social kontext där de får möjlighet till utveckling. Detta ökar den inre motivationen och engagemanget och verkar på sikt göra skillnad också i hur länge en medarbetare stannar.

Effekter i arbetslivet

Mindfulnessträning är ett verktyg som är enkelt att använda och som ger stor effekt. Med mindfulnessträning skapar vi förutsättningar för att fler får full tillgång till sina resurser, en god hälsa och ett ökat välbefinnande.

 

Genom att etablera mindfulnessträning i arbetslivet visar forskningen positiva effekter på bland annat:

  • Mindre stress – snabbare/effektivare återhämtning
  • Bättre minne
  • God stämning och gott arbetsklimat
  • Ökad kreativ förmåga
  • Positiva effekter på hjärnans sätt att arbeta
  • Förbättrad balans arbete och privatliv
  • Förbättrad koncentration och lättare att hantera distraktioner
  • Förbättrat immunförsvar – mindre korttidsfrånvaro

Eftersom vi följer forskningen, kan vi hela tiden utveckla våra produkter och tjänster för att möta de behov som finns på exempelvis tillgänglighet, tidseffektivitet och resultat. Internationellt är förekomsten av mindfulness i företag och organisationer stort och företag som Google, Apple och Linkedin är några som aktivt arbetar med mindfulness. Forskningen visar tydligt positiva effekter på vår hjärna.

 

Mini Cart 0

Din varukorg är tom