Ett medarbetarprogram för minskad stress och ökat välmående

Vi skapar förutsättningar för att fler ska få full tillgång till sina resurser, en god hälsa och ett ökat välbefinnande.

Grundat på lång erfarenhet har vi tagit fram olika upplägg för företag och som kan anpassas utifrån behov och önskemål. Nedan beskriver vi Nivå 2 som löper över 3 – 6 månader inkluderat föreläsning/workshop, förstudie, egen träning med handledning, genomgång av resultat och förslag på förändringar utifrån behöv och önskningar.

 

Minskad stress och ökat välmående – 6 månader

Företag och organisationer har ett stort arbetsmiljöansvar som idag sträcker sig långt vidare än buller, ljus och arbetstider mm. Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete har fått tydligare krav och även arbetsgivarens ansvar i rehabiliteringsprocessen är tydligare.

I det hälsostrategiska arbetet kan vi ha olika fokus och målsättningar. Det kan vara att bli en attraktiv arbetsgivare genom att tydligt värna om medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Det kan också vara att arbeta för att behålla kompetent personal och att de har hälsa och motivation i arbetet samt att ha en tydlig process för den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen. Företag bör arbeta främjande, förebyggande och rehabiliterande. Mindfulness kan vara en del av det arbetet genom att du tränar dig i att vara medvetet närvarande och att leva uppmärksamt i nuet. Du blir bättre på att lägga märke till distraktioner och kan genom det öka ditt fokus, se klart på varje situation, göra mer realistiska bedömningar, sätta gränser och hitta positiva utvägar. Mindfulness är också ett verktyg som hjälper dig att återhämta dig effektivt.

 

Föreläsning

En föreläsning genomförs som ger kunskap om vad mindfulness är och dess effekter kopplat till exempelvis minskad upplevelse av stress, ökat fokus och välbefinnande. Vi tydliggör och skapar förståelse för hur interventionen ser ut, samt inspirerar till egen träning. Föreläsningen syftar till att inspirera, motivera, skapa delaktighet och förståelse.

 

Förstudie

Vi genomför en förstudie tillsammans med utvald person hos er, som kan ge oss en bild av nuläget och en beskrivning av det önskade läget.

 

Träning 8-12 veckor

Härefter startar träningen. Arbetsgruppen/individen tränar i det internetbaserade programmet Mindfulness vid stress eller Mindfulness grundkurs. Varje deltagare tränar 1 – 2 ggr/dag 10 min åt gången genom guidade meditationer. Du lotsas pedagogiskt fram genom utbildningen och det inkluderar även förslag på hur du kan integrera träningen i vardagen genom olika vardagsövningar. Parallellt med din egen träning kan du reflektera kring dina erfarenheter i en dag. Förr trodde man att hjärnan bara utvecklades när vi var små. Neurovetenskapen visar att hjärnan formas hela tiden. Allt vi tänker, hör och ser lagras i hjärnan. Det vi gör upprepade gånger skapar nya kopplingar i hjärnan. Det betyder att vi kan träna oss i att bli mer närvarande och bli bättre på att fokusera. Träningen sker under 8 – 16 veckor.

Handledning i grupp och individuell coachning

Vår handledare följer gruppen och ni träffas vid 6 tillfällen antingen på plats hos er eller online, ungefär varannan vecka. Utöver detta ingår coaching via telefon och mail under utbildningsperioden till var och en.

 

Resultat och uppföljning

Genomgång av resultat i förhållande till förstudien. Rekommendationer för fortsatt arbete med mindfulness i arbetslivet. Vi genomför en uppföljande träff ca tre månader efter avslutad kurs.

Mini Cart 0

Din varukorg är tom