Mindfulness för medvetna medarbetare och bättre arbetsmiljö

Vår metod grundar sig i forskning inom mindfulness och neurovetenskap. Det är en långsiktig och kostnadseffektiv strategi för att stärka den mentala hälsan och motståndskraften på arbetsplatsen.

 

Hållbarhet i arbetslivet

Söker ni ett enkelt, lättillgängligt och tidseffektivt verktyg för att minska stress och öka välmående på individ- och gruppnivå har ni hittat rätt. Mindfulnessträning stärker förmågan att leda både sig själv och andra. Uppläggen ligger i linje med AFS 2015:4 och bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Vi skapar förutsättningar att fler ska få full tillgång till sina resurser, en god hälsa och ett ökat välbefinnande. Grundat på lång erfarenhet har vi tagit fram olika upplägg för företag som kan anpassas utifrån behov och önskemål.

Vi börjar med att föra en dialog om vilka behov din organisation har. Därefter anpassar vi upplägget för just din arbetsplats. Det handlar om att implementera mindfulness som ett verktyg för att skapa nya förhållnings- och arbetssätt som kan bli hållbara och beständiga över tid.

 

Hur skulle det kunna se ut?

Vi har genom åren arbetat fram några upplägg som är tydliga att överblicka och därför är bra som utgångspunkt i diskussion kring era behov och önskemål. Vi vill också poängtera att vilket upplägg ni slutligen väljer har inget med ert företags/teams/organisations storlek att göra utan väljs helt efter vad som passar er bäst.

 

Mini Cart 0

Your cart is empty.