Den attraktiva arbetsplatsen!

Vi förser företag, organisationer, skolor och föreningar med enkla, lättillgängliga och tidseffektiva verktyg för att öka fokus, minska distraktioner, reducera stress och öka välmående, på individ- grupp- och organisationsnivå. Mindfulnessträning stärker förmågan att leda både sig själv och andra. Uppläggen ligger i linje med AFS 2015:4 och bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Mindfulness i arbetslivet

Våra kurser och utbildningar har evidens i svensk forskning. Vi skräddarsyr utbildningar och upplägg för företag och organisationer, för primär- och företagshälsovård, skolor och föreningar.

Forskning visar att medvetna medarbetare tar kloka beslut, är mer kreativa och öppna för förändring. Idag vet vi att medarbetarna är vår viktigaste resurs och att de behöver prioriteras. Konkurrensen om vart vår hjärna ska ha sin uppmärksamhet ökar. Genom mindfulnessträning skapas förutsättningar att stärka fokus, arbetsminne och produktivitet.

Träningen ökar också förmågan till att känna glädje, empati och ett ökat välbefinnande. Det ger helt enkelt fler medvetna och balanserade medarbetare, en mer attraktiv arbetsmiljö och arbetsplats.

Vi vill gärna berätta varför mindfulness har en funktion i ert hälsostrategiska arbetsmiljöarbete, det vill säga “varför skall vi träna mindfulness på jobbet” och hur det kan det gå till.

Grunden i mindfulness är just att medvetet rikta din uppmärksamhet och behålla den, med en tydlig avsikt, och lägga märke till när den far iväg och ta tillbaka den på det vi vill.

Idag lever vi i en värld fylld av distraktioner, vår uppmärksamhet är ett “hett byte” och samtidigt vår dyrbaraste resurs. Mindfulness är en motvikt mot distraktioner. När du tränar din hjärna att rikta uppmärksamheten på något specifikt stärks förmågan att hålla fokus och välja dina distraktioner i större utsträckning.

Att vara mindful är att vara medvetet närvarande, att leva uppmärksamt i nuet. Du lär dig handskas med upplevelsen av stress, bli en bättre lyssnare, göra mer realistiska bedömingar, sätta gränser och hitta positiva utvägar. Mindfulness möjliggör också effektiv återhämtning.

VINSTER VI SER HOS DE FÖRETAG VI ARBETAT MED

  • Stabila och balanserade medarbetare och ledare
  • Ökad effektivitet och produktivitet
  • Bättre kommunikation och mindre konflikter
  • Trygghet inför förändringar
  • Minskade sjukskrivningstal
  • Snabbare återgång till arbetet efter sjukskrivning
  • Minskade kostnader för rehabilitering och sjukskrivning
Mini Cart 0

Your cart is empty.