Mindfulness för hållbara medarbetare och företag

Träning i mindfulness används idag av allt fler företag. Många företags framgång bygger på hållbara medarbetare där tillgång till våra mänskliga förmågor är A och O. Att träna mindfulness utvecklar fokus, innovation och resiliens hos medarbetare och organisationer.
Prova redan idag med vår e-kurs “Mindfulness på arbetsplatsen” som är speciellt framtagen för att hjälpa företag och medarbetare till ett mer hållbart och mänskligt arbetsliv.

Hållbar på sikt med mindfulness – för effektiva medarbetare som mår bra!

– en föreläsning som bidrar till välbefinnande och fokus för dig och ditt team

Ett mer mänskligt arbetsliv är idag inte bara en möjlighet utan framtiden. När medarbetare är i kontakt med sig själva kan de bidra med sin fulla potential och i linje med både sin egen och företagets vision, då levererar vi på topp.

I denna föreläsning får deltagarna kunskap om hur mindfulness kan bidra till stressreduktion och hur välbefinnande, arbetsglädje och fokus kan stärkas.

Föreläsningen svarar på frågan om mindfulness är en snabb lösning när du känner dig stressad eller ett långsiktigt arbete som främjar hållbart arbetsliv. Deltagarna får ta del av teori samt prova på enkla mindfulnessövningar och verktyg.

Alla våra workshops bygger på evidensbaserade teorier samt upplevelsebaserad erfarenhet.

Nöjda företag som anlitat oss:

Dr. Ola Schenström, en av Sveriges ledande experter på mindfulness och grundaren till Mindfulnesscenter.

Vill du veta mer? Kontakta oss idag

Vi skräddarsyr föreläsningar, utbildningar och kick-offer för företag och organisationer. Våra kurser och utbildningar har evidens i svensk forskning.

Kontakta oss för ett förutsättningslös möte om hur vi kan hjälpa ditt företag.

 

Medarbetares hälsa grunden för hållbarhet

Psykisk ohälsa är ett av de största hoten mot folkhälsan enligt Världshälsoorganisationen. Idag är mental hälsa inkluderat i de 17 globala målen för hållbar utveckling som FN antog 2015. Detta betyder att vi alla har ett ansvar för att minska den mentala ohälsan genom förebyggande insatser. Arbetsplatser är en arena där de förebyggande insatserna enkelt kan genomföras och nå ut på bred front. En god hälsa ur fysiskt och psykiskt perspektiv är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till både sin egen, företaget och samhällets utveckling.

 

Vinster vi ser hos företag vi arbetet med

  • Stabila och balanserade medarbetare och ledare
  • Ökad effektivitet och produktivitet
  • Bättre kommunikation och mindre konflikter
  • Trygghet inför förändringar
  • Minskade sjukskrivningstal
  • Snabbare återgång till arbetet efter sjukskrivning
  • Minskade kostnader för rehabilitering och sjukskrivning

Mindfulness i arbetslivet

Våra kurser och utbildningar har evidens i svensk forskning. Vi skräddarsyr utbildningar och upplägg för företag och organisationer, för primär- och företagshälsovård, skolor och föreningar.

Forskning visar att medvetna medarbetare tar kloka beslut, är mer kreativa och öppna för förändring. Idag vet vi att medarbetarna är vår viktigaste resurs och att de behöver prioriteras. Konkurrensen om vart vår hjärna ska ha sin uppmärksamhet ökar. Genom mindfulnessträning skapas förutsättningar att stärka fokus, arbetsminne och produktivitet.

Träningen ökar också förmågan till att känna glädje, empati och ett ökat välbefinnande. Det ger helt enkelt fler medvetna och balanserade medarbetare, en mer attraktiv arbetsmiljö och arbetsplats.

Vi vill gärna berätta varför mindfulness har en funktion i ert hälsostrategiska arbetsmiljöarbete, det vill säga “varför skall vi träna mindfulness på jobbet” och hur det kan det gå till.

Grunden i mindfulness är just att medvetet rikta din uppmärksamhet och behålla den, med en tydlig avsikt, och lägga märke till när den far iväg och ta tillbaka den på det vi vill.

Idag lever vi i en värld fylld av distraktioner, vår uppmärksamhet är ett “hett byte” och samtidigt vår dyrbaraste resurs. Mindfulness är en motvikt mot distraktioner. När du tränar din hjärna att rikta uppmärksamheten på något specifikt stärks förmågan att hålla fokus och välja dina distraktioner i större utsträckning.

Att vara mindful är att vara medvetet närvarande, att leva uppmärksamt i nuet. Du lär dig handskas med upplevelsen av stress, bli en bättre lyssnare, göra mer realistiska bedömingar, sätta gränser och hitta positiva utvägar. Mindfulness möjliggör också effektiv återhämtning.

Mini Cart 0

Your cart is empty.