Ny studie visar att mindfulness och självmedkänsla skyddar mot stress och utmattning

Mindfulnless och självmedkänsla skyddar mot stress och utmattning visar en ny studie från USA. Forskarna mätte nivån av mindfulness och självmedkänsla hos 876 barnläkare under utbildning. Cirka hälften (48%) angavs ha nått nivån för ”burnout” - vilket i USA är ett vidare begrepp än vårt svenska ”utmattning".

De med högre värden på mindfulness och självmedkänsla, visade sig inte bara vara mindre stressade och ha färre symtom på ”burnout”, utan hade också större tilltro till sin förmåga att erbjuda ”en vård med medkänsla” (compassionate care).

En röd tråd genom all vårdutbildning

Träning i mindfulness och medkänsla borde följa som en röd tråd i all vårdutbildning och vara en integrerad del i all hälso- och sjukvård. Resultatet skulle bli:

 • Ökad kvalitet i vården.
 • Säkrare diagnoser
 • Färre prover och undersökningar
 • Färre remisser
 • Ökad följsamhet till behandling
 • Färre misstag
 • Nöjdare patienter
 • Färre besök
 • Kortare vårdtider på sjukhus
 • Lägre vårdkostnader
 • Friskare personal
 • Lägre personalomsättning
 • Lättare att rekrytera personal
 • Lägre sjukskrivningskostnader

 

För bra för att vara sant? Nja, det beror på…

Det finns en hel del forskning som stöder ovanstående påståenden

Enkelt och kostnadseffektivt

Att öva sig i mindfulness och medkänsla är enkelt och kostnadseffektivt – 5-10 minuter om dagen on-line, kan räcka enligt vår erfarenhet och forskning. Vill du veta mer – hör av dig!

En färsk referens – av många:

Kemper, K. J., McClafferty, H., Wilson, P. M., Serwint, J. R., Batra, M., Mahan, J. D., . . . Schwartz, A. (2018). Do mindfulness and self-compassion predict burnout in pediatric residents. Academic Medicine.

 

 

 

 

Min senaste bok just nu billigast just nu på: Bokus

Med värme,

Ola Schemström

Ola Schenström, Läkare, spec. i allmänmedicin, författare till nyutkomna ”52 vägar till medkänsla med dig själv och andra”. Med boken följer en fem veckors e-kurs med korta övningar på 6-7 minuter i vänlighet, medkänsla, tacksamhet och mindfulness.

Mini Cart 0

Din varukorg är tom