Mindfulness förändrade mitt liv

Namn: Jessica Hedin
Yrke/Verksamhetsområde: Kurator på Närhälsan i Töreboda
Utbildningar inom Mindfulness: Instruktörsutbildning Steg 1 och Mindfulness och medkänsla hos Mindfulnesscenter.
Instagramkonto: @angadalen

Mindfulness har hjälpt mig förändra mitt liv. Jag har hittat styrkan och svaren i mig själv. Jag har vågat bryta upp med saker som inte varit bra för mig. Det går inte att sätta ord på hur tacksam jag är över mindfulness.

För ca tio år sedan drabbades Jessica av ett utmattningssyndrom. Det var där och då hon kom i kontakt med mindfulness. Hon läste Ola Schenströms bok, Mindfulness i vardagen och lyssnade på de medföljande ljudfilerna, Mindfulness för nybörjare. Där väcktes nyfikenheten på mindfulness som begrepp. När Jessica för 6 år sedan började läsa till samtalsterapeut och läste Integrativ psykoterapi, kom hon åter igen in på mindfulness, mindfulness som förhållningssätt till livet i stort och till alla människor vi möter. Mindfulness och compassion, medkänsla, är begrepp Jessica tror stenhårt på. Det är begrepp hon tror kommer komma mer och mer. Det finns flera övningar och kurser Mindfulnesscenter håller i med medkänsla som ledord. Ett exempel på träningsprogram är Ola Schenströms, Öka din självmedkänsla .

Det är kul, man får gemenskap och det blir dessutom kostnadseffektivt.

När Jessica föreslog att hon skulle gå Instruktörsutbildningen på Mindfulnesscenter för sin chef, fick hon väldigt positivt gensvar. Närhälsan i Töreboda har varit öppen och välkomnat mindfulnesskurserna Jessica håller på sin mottagning. Hon tror på gruppbehandling. Det blir dessutom kostnadseffektivt för vårdcentralen. Antalet besökare hos kuratorerna har ökat sedan hon startade mindfulnesskurserna där. Deltagarna får verktyg att själva kunna träna och hantera de problem de ställs inför.

Jessica har varit runt och pratat med och informerat annan personal på sin arbetsplats om sitt arbete med mindfulness. Detta har resulterat i att läkarna och kuratorkollegor skickar vissa av sina patienter vidare till henne för att de ska få delta i hennes mindfulnessgrupper.

Ta tillfället i akt och håll en pilotgrupp under utbildningens gång.

På Mindfulnesscenters Instruktörsutbildning uppmanas deltagarna att hålla i en pilotgrupp. Detta vill Jessica verkligen lyfta fram som något positivt! Det är här du lär dig att hålla kurser på egen hand. Har du en pilotgrupp under tiden du går utbildningen, har du en möjlighet att lyfta problem och frågeställningar du stöter på i din pilotgrupp. Hade hon inte haft en egen pilotgrupp, hade hon varit mycket mer osäker på att sen starta upp och hålla i egna mindfulnessgrupper. Den pilotgrupp Jessica höll i bestod mestadels av kollegor från Närhälsan i Töreboda. Efter sin instruktörsdiplomering i september 2017, startade Jessica direkt upp egna patientgrupper med ca tio deltagare i varje grupp. Hon har idag haft 3 grupper och startade upp sin 4:e nu i mars. Här & Nu är det program hon använder som kursmaterial i grupperna. Det finns mycket evidens bakom detta program. I framtiden skulle Jessica även vilja hålla både längre och kortare kurser för att kunna anpassa träningen till så många som möjligt. Öppen mottagning är något Jessica funderat kring, att ha fasta tillfällen där nyfikna kan komma och prova på mindfulnessträning. Dessa träffar skulle även kunna fungera som uppföljningstillfällen för tidigare deltagare.

Nedan följer ett par anonyma citat, skrivna av deltagare i Jessicas grupper.

- Jag känner hur mindfulness har bytt min stress och ängslan till frid och ro. Det är som att livet andas i mig igen. Min hjärna och själ är på SPA när jag övar.

- Jag har lärt mig slappna av och börjat fokusera mer på vad som händer i nuet och lägger mindre energi på sånt jag inte kan påverka.

- Gemenskapen i gruppen har varit viktig för mig, att se att vi är på många sätt olika men ändå så lika.

Deltagarna i Jessicas mindfulnessgrupper är patienter som sökt till vårdcentralen för olika problem. Många söker för stressymptom, utmattningssyndrom, även för smärta men inte som primärt symptom, sömnproblematik och olika former av ångest. En majoritet av deltagarna påtalar hur mycket bättre deras sömn blivit efter bara ett par veckor in i kursen. De kan hantera sin ångest mycket bättre, den klingar av snabbare och kan stanna upp tidigare. Att få sitta i grupp och prata om sin upplevelse blir som en aha-upplevelse för många. Att för första gången få sitta och säga i princip vad som helst utan att bli bedömd för vad du känner och upplever, skapar en gemenskap, en öppenhet som är icke-dömande och förlåtande. Jessica pratar mycket med sina deltagare om att sätta ord på sina känslor och att försöka koppla ett behov till dem.

Många hörde av sig och var nyfikna.  

I Töreboda finns en lokaltidning där Närhälsan har en egen spalt. I denna spalt berättade Jessica om sina mindfulnesskurser. Hon upplever att i och med att det kom från vårdcentralen blev det mer legitimt. Hon fick ett stort gensvar från intresserade och nyfikna invånare. På Närhälsan har de valt att låta patienterna på mindfulnesskurserna betala sina åtta kurstillfällen som ordinarie kuratorbesök. Närhälsan tar sen kostnaden för e-kursen ”Här och Nu” för deltagaren. Jessica hoppas på att i framtiden få möjlighet att tillhöra ett nätverk med andra aktiva mindfulnessinstruktörer vilka har sin bas på en vårdcentral.

Vill du veta mer om Instruktörsutbildningen eller någon av våra e-kurser är du välkommen att höra av dig till info@mindfulnesscenter.se.

Mini Cart 0

Din varukorg är tom