Empati och medkänsla – inte samma sak

De flesta av oss lekmän har nog betraktat empati med medkänsla som synonyma begrepp. Men nyligen har hjärnforskare, genom magnetröntgen, kartlagt att empati och medkänsla har helt olika mönster vid avbildning av hjärnan.

Empati för fysisk och psykisk smärta har ett mönster. Det aktiveras när vi själv upplever smärta eller när vi ser någon annan uppleva smärta. Negativa känslor och obehag ökar. Nivån på positiva känslor är låg. Empati i den meningen ökar risken för stress och utmattning i till exempel vårdyrken och andra arbeten där man möter mänsklig smärta och lidande i olika former.

Medkänsla däremot minskar inte de negativa känslorna men ökar de positiva. Modet och beredvilligheten att närma oss den som lider och hjälpa henne ökar. Psykologer talar här om ett ”prosocialt beteende”. Medkänsla är ett tillstånd där vi förvisso har negativa känslor men också starka positiva varma känslor, känner närhet i stället för separation och kärlek till den som lider. Medkänsla leder inte till stress och utmattning, enligt forskarna.

Medkänsla är den känsla som till exempel en mor eller far känner för sitt barn när det gjort sig illa fysiskt eller mår dåligt psykiskt.

Det intressanta är att förmågan till medkänsla går att träna upp med hjälp av meditation. Och även 10 minuters träning per dag i en vecka ökar positiva känslor, ”prosocialt beteende” och aktiviteten i de områden i hjärnan som förknippas med medkänsla. Allt enligt ny forskning.

Träning i medkänsla med sig själv och andra ökar liksom mindfulnessträning också vår förmåga att möta och hantera smärta.

Tänk vilken nytta mindfulness- och medkänsloträning i vården(och på många andra håll) skulle kunna göra! Bättre möten, färre misstag, nöjdare patienter, anhöriga och personal. Och färre sjukskrivna…

Grundträningen som används i forskningen som nämnts ovan är träning i vad som kallas Kärleksfull vänlighet(KV). Om du är intresserad kan du börja med det ca 8 minuter långa spåret för KV på vår dubbelcd/MP3  som du hittar här.

Följ bara instruktionerna på ljudspåret. Börja med en gång per dag i 14 dagar.
Alternativt kan du prova på vår e-kurs Mindfulness och Medkänsla – med sig själv och andra.
Se vad du upptäcker!

Senare kommer jag i denna blogg att skriva mer kring forskningen om medkänsla med sig själv och andra.

 

Hjärtliga hälsningar

Ola

ola_ny

Ola Schenström, läkare sedan mer än 35 år, mindfulnesslärare utbildad vid Center for mindfulness i USA, författare till boken Mindfulness i vardagen.

 

Lämna en kommentar

Mini Cart 0

Your cart is empty.