Vårt prestationssamhälle ger sjuka arbetsplatser

Allt är tillgängligt, föränderligt och ständigt i rörelse. Vi konkurrerar helt plötsligt med hela världen. Allt är möjligt det finns egentligen inga gränser. Möjligheterna och valen är många. Vikten av att hålla sig uppdaterad blir allt större.

Hur ska jag välja? Gör jag rätt? Räcker jag till? Vad måste jag kunna? Ja frågorna är många. Många kan känna att kraven ökar från omgivningen. Men hur mycket krav och press lägger jag på mig själv?

Otydlighet i organisationen, oklara roller, för lite feedback, omorganisationer och förändringsprocesser. Ja så ser verkligheten ut som vi behöver förhålla oss till. Det kommer inte att sakta in och verksamheter behöver hänga med och utvecklas. Mycket kan bli bättre såsom ledarskapet, feedback och tydlighet både i struktur och roller men vi behöver också känna en trygghet i oss själva. Inte oroa oss så mycket för hur det ska bli utan jobba mer med det som är nu och det som vi faktiskt kan göra något åt. Här kan träning i att vara närvarande Här och Nu hjälpa oss. Vi kan träna oss i att se när våra tankar ”kidnappar” oss och när vi lägger energi på saker som vi faktiskt inte kan göra något åt eller som vi inte vet skall hända.

blogginlägg160324

Vårt prestationssamhälle skapar psykisk ohälsa.  De senaste fem åren har psykisk ohälsa på jobbet ökat med 70 procent. Under december kom Arbetsmiljöverket med nya regler för arbetsgivare för att minska psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan leda till ohälsa i form av sömnstörningar, hjärt- och kärlsjukdomar och depressioner. De arbetsrelaterade orsakerna bakom dessa problem är främst ohälsosam arbetsbelastning, för liten tid till återhämtning, arbetstidernas förläggning, psykiskt påfrestande arbete och kränkande särbehandling.

– ”Arbetsgivarna behöver prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer för att vända utvecklingen. Att färre blir sjuka på jobbet är bra både för de enskilda individerna, men också för arbetsgivarna och för samhället i stort i form av minskade kostnader för bland annat sjukskrivningar”, säger Erna Zelmin Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

Det är ju gott och väl ett steg i rätt riktning men min tro är att vi själva behöver ta ett större ansvar för vår hälsa. Att öka medvetenheten om hur vi agerar i olika situationer, vilka val vi gör medvetet och omedvetet.  Att lära oss mer om när vi får ”påslag” i kroppen, vad och vem som påverkar oss. Med enkla metoder kan vi lära oss mer om oss själva och göra fler medvetna val i den riktning vi själva vill. Sluta att vara ett ”offer” för omständigheterna och styra mer själv.

Vi behöver också ta hand om oss själva och hitta tid för återhämtning. En idrottsman/idrottskvinna vet att de klarar att prestera på hög nivå om de återhämtar sig mellan prestationerna. De vet också att ta hand om sin kropp! Äta rätt, sova etc. Om vi jämför idrotten med arbetslivet, hur gör du när du presterar? Ligger du på topp hela tiden? När återhämtar du dig?

Vill gärna referera till professor Peter Drucker, grundaren av Peter Drucker School of management i Los Angeles som har sagt.  De stora industrierna gör underhållsstopp för miljontals kronor varje år. Detta för att maskinerna skall hålla längre och för att kunna producera effektivare. Idag jobbar de flesta av oss med vår ”produktionsapparat” hjärnan. När gör vi underhållsstopp och skapar lite mer utrymme? När vilar vi och reparerar våra hjärnor?

Med enkla metoder, kortare och längre andningsövningar eller kroppsövningar kan vi öka våra resurser, hitta återhämtning i vardagen och helt enkelt stilla oss och på så sätt få små korta ”underhållsstopp”. Om vi dessutom gör det regelbundet så utvecklas vår hjärna! Det kommer ca 700 nya forskningsartiklar varje år där effekterna av mindfulnessträning kan visas!

Jag behöver själv inte någon bekräftelse på att det fungerar. Det fungerar för mig! Gör skillnad i hur jag agerar i olika situationer. Jag har alltid varit en högt presterande person. Det är jag fortfarande. Jag presterar nästan mer idag än innan jag började med mindfulness. Skillnaden är att jag presterar SMARTARE! Det går inte lika mycket energi och jag sliter inte på mig själv på samma sätt.

Min önskan är att fler ville prova och se vad det upptäcker. Det är en enkel metod som kräver lite tålamod! Vågar du utmana ditt bråttom beteende och ditt prestationstänk? Läs gärna om vårt arbetsplatskoncept https://www.mindfulnesscenter.se/mindfulness-for-foretag/ Kanske något för just din arbetsplats?

Glad Påsk!

Susanne Sahlén Nyberg, Mindfulnessinstruktör, Ledarutvecklare och Organisationskonsult

Lämna en kommentar

Mini Cart 0

Din varukorg är tom