Att leda dina medarbetare och fortsätta vara hållbar

Att vara ledare innebär en arbetsdag fylld av snabba, tuffa beslut, ständigt föränderliga processer, fullbokad kalender och lite tid för reflektion och återhämtning. Du kanske själv upplever att du pressas från alla håll och har svårt att vara det stöd och den ledare du önskar vara för dina medarbetare. Enligt Unionen prioriterar ändå sju av tio chefer sina medarbetare framför sig själva på grund av hög stress men vad händer då med dig som chef, hur blir det med din hälsa och ditt välmående?

Enligt statistik från Previas företagshälsa har sjukfrånvaro kopplad till chefers psykiska ohälsa ökat kraftigt, framförallt bland kvinnor.

När du är stressad och pressad under lång tid förändras ditt beteende sakta men säkert. Din hjärna går på högvarv och medvetenheten och närvaron blir lägre och du blir mer reaktiv i ditt agerande. Beslutsfattandet blir mer impulsivt och kortsiktigt, du får svårare att hantera motstånd, konflikter och människor du möter. Du blir helt enkelt mer primitiv i ditt agerande. Detta sker för hjärnan är ”programmerad” att gå i försvar, fly eller spela död när den upplever att vi blir hotade. Det är i högsta grad ett mänskligt beteende och helt naturligt.

Källa: Previa Företagshälsa

Att då arbeta som chef och hantera både medarbetare som lever under stress och press samtidigt som du själv upplever samma sak är en stor utmaning. Här behöver vi som företag prioritera och arbeta förebyggande för att möjliggöra mindre upplevelse av stress och ökat välbefinnande. Att långsiktigt prioritera medarbetares och chefers hälsa behöver få högre

Led andra och prioritera din egen hälsa samtidigt

Genom att träna mindfulness och medkänsla ökar din förmåga att lägga märke till vad som pågår inom dig och i din omvärld. Du kan snabbare lägga märke till kroppsliga signaler av oro och stress kanske i form av spänningar eller värk. Du blir mer närvarande i ögonblicket och kan notera tankar och känslor som dyker upp och kan agera på dem med ett större lugn även i pressade situationer. Du blir helt enkelt mer proaktiv i ditt agerande. På sikt leder träningen till reducerad stress och ökat välbefinnande visar många studier.

Närvaro på djupet ger effekt

Vad har detta då med mitt ledarskap att göra, kanske du tänker? Min erfarenhet är att mindfulness och närvaro på djupet bidrar till många positiva effekter, både i att leda sig själv och andra. Här kommer några punkter som tidigare deltagare lyft fram och några som jag själv erfarit.

 

1. Prioritera min hälsa

Genom att du blir mer uppmärksam på både fysiska och psykiska signaler kan du snabbare hjälpa dig själv att förändra beteenden och gynna din hälsa och ditt välbefinnande. Det kan handla om att ta en promenad på lunchen. Äta i lugn och ro. Ställa dig upp efter en längre stunds sittande eller komma i säng lite tidigare på kvällen. 

 

2. Att ta en paus

Ge dig själv utrymme för återhämtning, det kan vara att ta en lång promenad, åka på en retreatdag, eller sitta still och bara umgås med din andning. Det kan handla om att schemalägga tid för planering och reflektion med jämna mellanrum, eller att lägga in pauser mellan möten. Allt för att möjliggöra närvaro i allt det du gör och minska stress. För att du skall kunna vara närvarande med ditt team behöver du själv träna på att ta pauser för att orka. Det i sig visar dina medarbetare att du värdesätter återhämtning och uppmuntrar dem till att göra likadant.

 

3. Att vara lyhörd

Genom att träna dig i att lyssna in dig själv upplever många att det också blir lättare att lyssna in sina medarbetare. Våga fråga ”Hur är det?” Börja varje möte med att ”checka in” för egen del och lyssna därefter verkligen in dina medarbetares nuläge. Då blir du mer uppmärksam på hur läget är hos varje individ och kan möta upp med stöd och resurser när det behövs.

 

4. Mod i mitt ledarskap

Våga lyft din egen sårbarhet, dela med dig av egna utmaningar. Ingen är perfekt, stress och ohälsa kan drabba oss alla. Öka kunskapen om hur stress påverkar oss. Våga samtala kring stress, hur ni mår och vad ni kan göra tillsammans för att förbättra situationen.

 

5. Tydlighet

Det kan handla om att lyfta frågan kring nåbarhet, den digitala tekniken, hur ofta, vilken tid på dygnet förväntas jag svara på mail, sms, chattar mm. Skapa förståelse för att ni i gruppen kan ha olika behov. En småbarnsförälder kanske gärna sitter en stund på kvällen och jobbar hemma för att kunna hämta barn tidigare på förskolan. Det betyder inte per automatik att alla i gruppen skall svara på kvällen. Genom att lyfta allas behov och synliggöra dem blir förväntningar, förutsättningar och möjligheter tydligare vilket kan minska en stor del av stressen. Bara av vetskapen att jag inte behöver svara NU.

 

6. Prioritera och fokusera

Prioritera och fokusera på det som ger energi, skapar möjligheter och mening.

Våga släppa taget om vissa arbetsuppgifter eller åtminstone låta dem vänta tills tid finns. När du är i kontakt med dig själv och närvarande blir detta betydligt enklare.

Ta hjälp av varandra, hur kan ni bäst organisera arbetet, hitta struktur för att underlätta och spara tid. Fokusera på rätt saker, träna på att minska multitasking - som att hoppa från en fokuserad uppgift till att svara på en chatt. För att bli bra på att fokusera behöver vi öva på just det och det gör du i din mindfulnessträning.

 

7. Vattna där det gror

Ge positiv feedback, möt dina medarbetare med ett leende och kom ihåg 5:1 regeln att det krävs fem goda stunder/positiv feedback för att väga upp en negativ. Prioritera tiden till att se, lyssna på både dina medarbetare och dig själv. Du och dina medarbetare är alla viktiga för företaget. Genom att du själv tränar förmågan att vara närvarande och arbeta utifrån dina inre drivkrafter kan du lättare se och lyfta de människor du har omkring dig. En win – win helt enkelt!

 

8. Leda med ansvar

Att vara chef innebär att du har ansvar för arbetsmiljön, både den fysiska, psykiska och sociala. För att du själv skall kunna fortsätta vara hållbar även i perioder av stress gäller det att vara tydlig med att leda och fördela arbetet. I perioder av stress och press ökar ofta missnöjet och det påverkar framförallt den psykosociala arbetsmiljön. Detta ökar upplevelsen av stress och kan leda till ohälsa. Att våga och orka ta chefsrollen och analysera nuläget, med en öppen och nyfiken blick möjliggör att du kan strukturera och fördela arbetet på ett klokt sätt som gynnar alla.

Vill du veta mer?

Det finns fortfarande väldigt mycket mer att studera kring mindfulness och dess effekter i arbetslivet. Dock är min tro att vi är individer som tillsammans skall verka för ett gott arbetsklimat och ett samhälle där vi alla kan växa och leva med hälsan i behåll och att då använda de möjligheter som finns genom mindfulnessträning kan vara ett sätt att hjälpa oss själva på den resan.

Det är egentligen inte särskilt krångligt då vi alla föds närvarande. Att vara mer närvarande och medkännande med både oss själva och vår omgivning är något vi kan träna upp. Du kan träna mindfulness via en e-kurs, med stöd av coach online eller på plats, i grupp eller enskilt. Kontakt oss gärna så hittar vi den lösning som passar bäst för dig!

Var rädd om dig, det finns bara en av dig!

/Katarina Bilberg, Mindfulnesscenter
Hälso- och rehabiliteringsvetare med fokus på arbetsliv. Steg 1 och steg 2 utbildad mindfulnessinstruktör med fördjupning inom arbetslivet. Katarina har en bakgrund som lärare och senare chef och har under de senaste 10 åren handlett individer och grupper i mindfulness. Hon har ett starkt engagemang för att utveckla trygga och välmående människor i svenskt arbetsliv.

Mini Cart 0

Din varukorg är tom