Mindfulness som förhållningssätt kan ge fantastiska och oanade möjligheter för dig som vill gå vidare i ditt ledarskap, fördjupa dina kunskaper om dig själv och förverkliga din fulla potential som människa och ledare.

När du är en ledare behöver du förmodligen förhålla dig till ett liv och en vardag som åtminstone ibland är komplex med press och stress utöver det vanliga. Du har ett uttalat ansvar att leda dig själv, dina medarbetare och en verksamhet till fram- och välgång. Kraven och förväntningarna på dig är många och kan ibland kännas svåra. 


I våra utbildningar närmar vi oss träningen och integreringen av mindfulness utifrån det faktum att alla ledare använder sig själva som ”redskap”. Medveten närvaro kan vara en kraftfull och transformerande väg till att förfina och utveckla det redskapet. Det centrala inom mindfulness är att ständigt öka medvetenheten om sig själv och hur ens egna beteenden och sätt att kommunicera kan uppfattas av andra. Genom en ökad medvetenhet uppstår ett antal positiva effekter exempelvis, ökat fokus, högre produktivitet, bättre kontakt med din intuition, förstärkt integritet och ökad kreativitet bara för att nämna några. Dessa positiva effekter av mindfulnessträning är baserat på senaste årens hjärnforskning.

Vi kan erbjuda dig ledarutveckling i ett koncept som vi har genomfört under 2-3 år med mycket goda resultat. Kunder som vi kan referera till är bland annat; Boliden, LKAB, Trafikverket, Jusek och Piteå Energi.

Hur går det till?

Läs mer om konceptet här

Anmäl ditt intresse genom att maila asa@mindfulnesscenter.se