Varför vara Här och Nu

Hej

Att vara Här och Nu! Kanske har du märkt hur ofta det uttrycket används?

Varför då kan man fråga sig. Varför är det bra? Jag är väl ingen annanstans än Här Nu? Tänkte i detta inlägg utveckla tankar kring nyttan med att vara Här och Nu.

I dagens samhälle, med dess högt ställda krav på effektivitet och planering, ägnar allt fler av oss en stor del av vår tid åt att antingen bearbeta det förflutna eller planera för framtiden.  Kanske mest planera för framtiden. Handen på hjärtat hur har du det med din ”att göra lista” och är almanackan fulltecknad?

Drivkraften är ofta att vi hoppas finna en annan och bättre livssituation som mer stämmer överens med hur vi skulle vilja ha det. Eller också har det bara blivit en vana som vi inte är medvetna om. Ett sådant tankemönster medför dock att vi i allt högre utsträckning riskerar att blunda för det vi har och kan njuta av just nu. Vi skapar en strävan! Om vi alltid är på väg någon annanstans i tanke och handling, när skall vi då njuta? Nuet är i själva verket den enda tid vi har för att leva, växa, känna, uppleva och förändras.

Eller för att citera Stig Johansson i dikten ”Förlusten” “Alla dessa dagar som kom och gick inte visste jag att de var livet”

Träning i mindfulness ökar vår förmåga att vara Här och NU, närvarande i det som sker just i denna stund. Närvarande med våra tankar, känslor, kroppsliga förnimmelser och sinnen. Det förbättrar också vår förmåga att uppmärksamma det som sker i stunden i vår omgivning. Det gör oss lugnare och mer fokuserade. Vår hjärna mår bra av lugn och fokus vilket leder till bättre hälsa!

Kan du känna igen situationer när någon har varit medvetet närvarande tillsammans med dig och du känner dig sedd och uppskattad och lyssnad på? Och omvänt kan du känna igen situationer när någon du varit tillsammans med inte varit närvarande utan någon annanstans i tanke och handling? Att vara Här och Nu och medvetet närvarande bygger relationer. Träningen hjälper oss komma från prestation till relation! Skulle du vara hjälpt av det?

Genom träning i att vara Här och Nu eller om du vill kalla det medvetet närvarande  minskar vi våra reaktiva, automatiserade sätt att hantera våra problem. Förmågan att hitta fler och mer flexibla lösningar på problem ökar. Vi blir mer öppna för det som händer och lär oss att förstå våra reaktioner och vårt beteende bättre, därigenom kan vi fatta mer medvetna beslut istället för att handla på ”autopilot”.

Här&Nu programmet som är både forskningsbaserat och Sveriges mest använda program i mindfulness finns nu också on-line, med vilket du enkelt kan träna via smartphone, dator eller surfplatta.
Läs mer om vårt Här&Nu program här!

Summa summarum för denna gång. Att vara Här och Nu gör oss närvarande, lugnare, mer fokuserade, och balanserade, vilket i sin tur bland annat leder till att vi mår bra och skapar bättre relationer och mer glädje i våra liv.

 

Hjärtliga hälsningar

ola_ny

Ola Schenström, läkare sedan mer än 35 år, mindfulnesslärare utbildad vid Center for mindfulness i USA, författare till boken Mindfulness i vardagen.

Lämna en kommentar

Mini Cart 0

Din varukorg är tom