Lär känna våra lärare på instruktörsutbildningen: Vem är Beatrice Blidner?

Jag heter Beatrice Blidner och är lärare på Mindfulnesscenters instruktörsutbildning Steg 1 och Steg 2 samt på påbyggnadsutbildningar. Nedan får du ta del av min resa och min relation till mindfulness.

Vi är många som längtar efter att finna ro i oss själva, att bli mer närvarande och medvetna och på så sätt få ett rikt liv och känna oss mer hela som människor.

Det var den längtan som förde mig till mindfulness, en process som startade redan för 30 år sedan. Jag började med träning i basal kroppskännedom, därefter za-zen, qigong, yoga och slutligen landade jag i en daglig meditationspraktik och med övningar i mindfulness och medkänsla. Jag har också funnit en nödvändighet i att åka på retreater, helst flera per år. Ja vägen till att bli lärare på Mindfulnesscenter har varit lång men inte särskilt krokig.

- Mindfulnessbaserade interventioner inom vården med lång meditationspraktik och vana att undervisa.

Hösten 2015 fick jag möjlighet att bli medarbetare på Mindfulnesscenter eftersom de behövde någon med erfarenhet av att arbeta med mindfulnessbaserade interventioner inom
vården. Men de sökte också någon som hade lång meditationspraktik, jag hade 15 år och som var van vid att undervisa. Jag hade tagit ett beslut ett par år tidigare att jag skulle arbeta
med mindfulness på heltid. Nu fick jag chansen och jag är så otroligt tacksam över att jag vågade ta den.

Jag var under 26 år anställd som fysioterapeut på en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Göteborg innan jag bytte bana. En hel evighet känns det som! Det
var en innehållsrik tid där jag fick vara med om en psykiatri under stor omvandling. Både genom intressant utveckling - men också en mindre lyckad avveckling, när kodsystem och
ekonomi blev styrande. Jag gick utbildning i Basal kroppskännedom (BK), psykodynamisk psykoterapi, kroppsorienterad psykoterapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och färdighetsträning enligt Dialektisk beteendeterapi (DBT). Under många år var jag handledare för fysioterapeutstudenter och jag undervisar fortfarande på GU i psykisk hälsa och
mindfulness.

- Min egen mindfulnesspraktik kom att hjälpa mig att hantera tyngden i arbetet.

Jag hade många förebilder och stöttepelare i det psykiatriska arbetet. Kollegor, handledare och lärare med så mycket visdom och medkänsla. Det var mötet med allt mänskligt lidande
som formade oss och våra värdegrunder men risken för samvetsstress och empatitrötthet fanns alltid överhängande och många av oss kroknade i perioder. Min egen mindfulnesspraktik kom att hjälpa mig att hantera tyngden i arbetet. Att försöka hjälpa människor med psykisk ohälsa att komma tillbaka till ett rikt och meningsfullt liv har förstås
varit oerhört givande. De har alla med sina unika livsberättelser en speciell plats i mitt hjärta.

- Vi har haft hundratals deltagare i våra mindfulnessgrupper genom åren, ett arbete som gav oss så mycket ny energi och vi fick ett fantastiskt gensvar från deltagarna.

Det jag är mest stolt över under mina år inom psykiatrin är det utvecklingsarbete jag tillsammans med en kollega gjorde, främst för patienter med ångest och återkommande
depressioner. Vi har haft hundratals deltagare i våra mindfulnessgrupper genom åren, ett arbete som gav oss så mycket ny energi och vi fick ett fantastiskt gensvar från deltagarna.
De fick lära sig färdigheter för att handskas mer effektivt med jobbiga tankar och känslor. En metod som går ut på att möta själslig smärta med hjälp av medveten närvaro, acceptans och medkänsla. De fick öva kroppsmedvetenhet och erfara hur närvaro i kroppen är den viktigaste färdigheten för att bryta automatiserade tankar och beteenden och istället införliva
det här nya förhållningssättet.

- Prova gärna att bara följa dina andetag en stund! Ställ dig sen frågan: Vad pågår?

Vi behöver alla stanna upp, ge oss tid att pausa och rikta uppmärksamheten mot kroppen så att vi kan lyssna till viskningarna, den mer lågmälda inre dialog som förs där. Prova gärna att bara följa dina andetag en stund! Ställ dig sen frågan: Vad pågår? (mindfulness) och bara sitt och möt dig själv och allt vad det innebär med en attityd av icke-värderande, acceptans och vänlighet. För mig är det något av magi, att något så enkelt kan var så genomgripande!

- Vad behöver jag?

Att landa i sin kropp och följa sin andning under en meditation är som att bebo sin kropp på riktigt, att komma hem. Ibland kommer man hem till oordning och kaos och då behöver vi ställa oss frågan: Vad behöver jag? (medkänsla). Vad behöver du just nu?

- Vi skapar oss en stabilare grund att utgå ifrån i mötet med vår omvärld.

Övar vi på det här under en längre tid så ökar känslan av att vara trygg med sig själv och att kunna bära sina egna erfarenheter. Vi blir inte så överväldigade av våra känslor och vi lär
oss att inte ta våra tankar på så stort allvar. Då kan vi göra mer medvetna val utifrån våra behov och värderingar. Vi skapar oss en stabilare grund att utgå ifrån i mötet med vår
omvärld.

Att jag nu får arbeta som mindfulnesslärare känns djupt meningsfullt då jag är delaktig i något som överensstämmer med mina djupaste värderingar och ett sammanhang som ger
en varm känsla av tillhörighet, ett växande nätverk av mindfulnessutövare och instruktörer som delar vår vision.

- I mitt arbete ingår att utbilda instruktörer, leda retreater, föreläsa, hålla workshops och handleda grupper och individer. Jag utvecklar mindfulnessprogram och manualer. Det är så roligt!

Om du också vill vara med och bidra till ett mer mänskligt samhälle så hör av dig till oss!

Mini Cart 0

Din varukorg är tom