"Jag har upptäckt en verktygslåda för välmående på riktigt som känns både enkel och hållbar. Jag hade ingen aning om att mindfulness så okomplicerat och kraftfullt kunde påverka mitt förhållningssätt och min livsstil på ett så positivt sätt. Jag är mycket öppen och nyfiken på att lära ännu mer. Jag vill gärna sprida kunskapen vidare och göra den så lättillgänglig som möjligt."
Katrin Romare, Talent Management konsult och Mindfulnessinstruktör
Referens - Katrin Romare
"Kurstillfällena: Den största vinsten för mig personligen vid kurstillfällena har varit de mellanmänskliga. Genom att umgås intensivt med människor jag kanske inte hade mött, och att lära känna dem – och visa mig själv – i den mänskligaste rena formen. Det har varit fantastiskt! Jag har utvecklat min kärleksfulla vänlighet väldigt mycket genom dessa möten – både i att jag vågar vara snäll mot mig själv och öppna mitt hjärta mer mot andra. Jag har sedan tidig ålder haft en reservation mot att släppa in människor och inte velat erkänna för mig själv att jag vill vara nära andra – av rädsla för att bli avvisad (något jag insett på senare tid). Det viktiga att veta är att jag är trygg i mig själv och att jag måste våga öppna mitt hjärta, oftast får det andra att öppna sina hjärtan också…..
Av egen erfarenhet har jag upptäckt att mindfulnessövningar har förbättrat min förmåga att rikta min uppmärksamhet här och nu, ökat min förmåga att observera och lyssna utan värdering eller begär och närt min kärleksfulla vänlighet – både gentemot mig själv och andra. Dessa tre förmågor ser jag som oerhört viktiga i mitt patientarbete och jag har en känsla att arbetet faktiskt fungerar bättre de dagar då jag verkligen hittar till detta tillstånd av högre medvetenhet. Ökad uppmärksamhet innebär att jag helt kan fokusera på min patient på alla nivåer av kommunikation. Med icke-värderande lyssnar jag med ett nytt sinne för att hitta indikationer på sanningen patienten letar efter. Kärleksfull vänlighet hjälper mig förmedla för patienten min intention att jag vill att hen ska vara lycklig, fri från lidande och jag tror att detta är något som förmedlas både medvetet och omedvetet när jag hittar till detta tillstånd."
Mike Skragge, psykologstudent och Mindfulnessinstruktör

Referens - Mike Skragge

"Mindfulness träningen har gett mig framför allt mer energi, glädje och kreativitet. Det som jag länge känt att jag saknat. Jag har upptäckt att jag känner en större glädje och lust till att ta tag i mitt eget liv, hitta på roliga saker för min egen skull, umgås socialt med vänner men även ta itu med vardags sysslor som jag förut kände allt för stort motstånd för. Jag har nog alltid haft lätt för att tänka i dåtid och framtid, drömma iväg och sen slå på autopiloten. Jag har lärt mig att i större utsträckning se "ögonblicket", se det "stora i det lilla" i vardagslivet och glädjas åt det. Vidare har jag upptäckt att träningen i mindfulness har hjälpt mig att i större utsträckning äta mer lagom mängd och att verkligen känna efter om och vad jag vill äta och om "ätandet" i sig grundar sig i andra behov som behöver ses över. Detta är inte lätt men jag känner skillnaden i min medvetenhet."
Anette Lindgren, Mindfulnessinstruktör

Referens - Anette Lindgren

"...Vidare så har mindfulness förändrat min relation till andra människor. Jag har alltid varit en social och uppskattad person, men innerst inne var jag förr en dömande människa, både mot andra och mig själv, och jag jämförde mig ofta med min omgivning. Det ledde till stress, missunnsamhet och ett behov av att rättfärdiga mig själv. Genom mindfulness och loving-kindness-meditation så har jag hittat ett nytt förhållningssätt till både mig själv och min omgivning som grundar sig i öppenhet, acceptans och medkänsla. Det har fördjupat mina relationer och gett mig ett rikare liv – för det är jag mycket tacksam."
Pontus Liljefors, civilingenjörsstudent KTH och Mindfulnessinstruktör
Referens - Pontus Liljefors
  

Sagt om våra utbildningar:

Psykolog:
Jag tycker metoden passar bra för många med stressrelaterade tillstånd, särskilt bra tycker jag det är för patienter med ångesttillstånd. Den gruppen har nästan alltid fel andningsteknik, med rätt instruktioner så har det varit förvånansvärt bra. Använder då andningsankaret. Tycker att den metoden är betydligt bättre än andra tekniker som lärs ut på vårdcentralerna, det florerar ju en del sådana.

Sjukgymnast:
För mig är mindfulnessträningen – och då framförallt meditationen – svaret på mitt sökande efter "energipåfyllning" och ett fantastiskt redskap att, med hälsan och välbefinnandet i behåll, kunna fungera och delta i dagens ganska pressade samhälle. ”Det känns positivt att ge patienterna och kunderna ett effektivt och kraftfullt verktyg som de kan ta med sig resten av livet. Det intressanta är att medvetenheten och kännedomen om sig själv ökar så mycket trots att målet är att bara ”vara med det som är”. Jag hittar ingen annan metod där det sker så mycket på så kort tid”.

Psykolog:
”Under hösten har jag märkt hur mycket mindre betydelsefullt det har blivit med mindfulnessteori för min del utan uppskattar att fokus under kursen hamnat på praktiserandet.  Jag har länge varit upptagen med att konceptuellt förstå mindfulness på bekostnad av praktiserandet. Nu känner jag tydligt hur all konceptuell kunskap måste grundas i egna direkta erfarenheter av mindfulness.”

Kurator:    
”Förmågan att reflektera, komma i kontakt med tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser ökar vilket gör att man ökar sin förmåga att bli tydlig och våga sätta gränser.  Inslaget av medkänsla och icke-dömande medför att kraven på att alltid lyckas och vara så effektiv som möjligt minskar och acceptansen ökar i att kunna säga att det är ok såsom det är just nu.”           

Psykoterapeut:
Kanske ännu mer fascinerad blir jag av de reaktioner jag har fått från omgivningen. Först var det min partner hemma som noterade att jag verkar vara så lugn, i situationer som var på något sätt påfrestande. Vi noterade också tillsammans att vi kan samtala bättre kring problem, och att vi kan skratta mer tillsammans åt både det roliga och dråpliga.

Läkare:
Jag har känt ett stort lugn efter många av övningarna, och har upptäckt att tex kroppskänningen är bra mot stress, och jag gör den därför extra ibland. Min coach sa att hon aldrig någonsin hade sett mig så avspänd, som när jag besökte henne efter att rätt nyss ha börjat träna regelbundet. Det tillfället var dessutom bara fem dagar efter att min mor hade dött under våren. Konstigt nog har jag också flera gånger upplevt lugn, frid och ökad energi efter övningar som jag inte har klarat att vara helt koncentrerad under. Jag blir alltid lika förvånad.  

Lärare:
"Mindfulness har gett mig ett verktyg att hantera min egen stress, att kunna behålla mitt lugn även i pressade situationer. Detta har till stor del avspeglat sig på mina elever och jag lägger nu in korta mindfulnessövningar, särskilt om klassen behöver samla sig, i undervisningen. Resultatet så här långt är att jag själv, och eleverna upplever att vi har en mycket bättre arbetsro, vi hinner mer under lektionerna. Jag märker även att eleverna, trots att de bara får testa korta övningar, har ett annat sätt att bemöta varandra, de är vänligare mot varandra och mot mig."

Läkare:
Min uppfattning är att lyckan aldrig infinner sig när och där vi letar som mest. Istället blir vi mer och mer nedstämda över vår lott i livet, en ständig lyckoskattjakt, ett helt omöjligt uppdrag. Därför skulle det kännas meningsfyllt och roligt att kunna bidra till att ge människor chansen att skifta fokus och upptäcka hur rikt och fyllt av kärlek livet är. Här kommer den verkliga lyckan. Den som inte kostar pengar eller tar slut. Tack för en fin kurs

 

Klicka här för att anmäla dig!