Mindfulnesscenter vill erbjuda dig som är utbildad Steg 1 instruktör en påbyggnadsutbildning med möjlighet att lära dig mer om mindfulness vid psykisk ohälsa. Den är riktad till dig som vill få utbildning och handledning i mindfulnessbaserad gruppbehandling vid ångest och depression. Du kommer att erhålla två olika behandlingsmanualer. Vår ambition är att göra mindfulness tillgängligt i vården som ett komplement till annan behandling. Även du som inte arbetar inom vården kan gå kursen för egen del och för att få fördjupad kunskap men då inte i syfte att starta behandlingsgrupper.

Utbildningen bygger på vårt online program Här&Nu och teori och övningar från MBKT, mindfulnessbaserad kognitiv terapi som är väl beprövat vid depressioner och annan psykisk ohälsa. Vi har bedrivit forskning på Här&Nu – programmet, även det med goda resultat vid psykisk ohälsa. Läs mer på vår hemsida under Forskning.

Utbildningens innehåll

 • Användningsområden
 • Inklusions- och exklusionskriterier
 • Gruppbehandlingens upplägg, vad bör man tänka på?
 • Genomgång av litteratur och forskning
 • Genomgång av behandlarmanualerna
 • Ramar och förhållningssätt
 • Mindfulnessbaserad behandling vid ångest och depression – vad är verksamt?
 • Hur behålla fokus på upplevelsebaserad inlärning?
 • Hur göra när gruppen hamnar i mindlessness?
 • Hur hantera svårigheter?
 • Litteraturstudier
 • Erfarenhetsutbyten
 • Handledning 

Tid och omfattning:

Kursen genomförs i vårt virtuella klassrum på nätet.

4x2 timmar. I mellanliggande tid genomförs egen

träning i ”Här&Nu” programmet + övningar från MBKT.

Pilotgruppbehandling för patienter med ångest och/eller depression.

Pris

2 800 kronor + moms

Behandlarmanual Mindfulness vid depression och Mindfulness vid ångest samt visst material ingår.

Tillkommande litteratur är:

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression (Zindel V Segal, J. Mark G. Williams & John D. Teasdale)

Praktiska upplysningar

För att komma in i vårt virtuella klassrum behöver du ha en internetuppkoppling. Du behöver också ha hörlurar med mikrofon.

4 X 2 tim kl.15-17 alla träffar(se hemsidan för kommande utbildning)

Kursledare

Beatrice Blidner, leg. fysioterapeut, mindfulnessinstruktör steg 2 och grundutbildning i PDT och ACT. Arbetat över 25 år på allmänpsykiatrisk mottagning med över 15 års erfarenhet av mindfulnessbaserad gruppbehandling vid psykisk ohälsa.

För mer information kontakta:

Beatrice Blidner, 070 - 266 30 37

beatrice@mindfulnesscenter.se  

 

Anmälningsformulär till påbyggnadsutbildningarna hittar du här!

 

OBS! Du anmäler dig till en grupp.

Sista anmälningsdag: först till kvarn begr. antal platser

Ladda ner produktblad här >>