Mindfulnesscenter erbjuder dig som är utbildad Steg 1 instruktör en påbyggnadsutbildning för att kunna leda grupper och/eller individer i E-kursen Mindfulness och medkänsla med sig själv och andra.

Att leda kursen -Mindfulness och medkänsla med sig själv och andra

Många instruktörer har frågat efter uppföljningskurser till Här&Nu och denna kurs är en möjlighet till fortsättning och fördjupning.

Utbildningens innehåll

Mindfulness är grunden till medkänsla och innebär att vi har fokus på ett öppet utforskande av allt som pågår inne i oss och i vår omgivning. Medkänsla är vår förmåga att vara öppna
och känsliga för vårt egna och andras lidande, med en önskan och en strävan efter att försöka avhjälpa och lindra lidandet. Självmedkänsla ger oss den trygghet som behövs för att
öppna sig för och acceptera smärtsamma känslor så de kan läkas. Vi ger oss medkänsla inte för att känna oss bättre utan för att vi känner smärta. Medkänsla leder till samhörighet, en
upplevelse av att vara delaktig i den mänskliga gemenskapen, där vi alla erfar smärta, motgång och lidande. Mindfulness och medkänsla är färdigheter som kan läras ut och är alltid tillgängliga.
 
Kursen är upplagd i sex steg:
 
Steg 1 övar vi på vänlig uppmärksamhet i form av andningsankaret, kroppsskanning och utforska andningen.
 
Steg 2 tränar vi upp förmågan till vänlig medvetenhet och lägger till meditation för tankar
och känslor.
 
Steg 3 kommer övningar i kärleksfull vänlighet till sig själv och andra, en önskan att alla kännande varelser ska vara lyckliga. Vi övar oss också i att hantera svåra känslor.
 
Steg 4 introduceras träning i medkänsla. Först övar vi medkänsla med en kär vän och därefter medkänsla med sig själv. Vi lär oss övningen paus för medkänsla med sig själv.
 
Steg 5 lägger vi till medkänsla med sig själv, andra och alla. Vi övar upp vår förmåga att vara öppna och känsliga för vårt egna och andras lidande, med en önskan och en strävan
efter att försöka avhjälpa och lindra lidandet. Vi lär oss också övningen mjuka upp, lindra, tillåt.
 
Steg 6 får vi lära oss övningarna kärleksfull vänlighet och medkänsla och en stilla stund. Den senare består av fyra steg. Avsikten med de olika stegen är att stilla oss mentalt,
känslomässigt och fysiskt så att vi kan leva med klarhet och från såväl hjärta som hjärna.

Tid och omfattning:

Kursen genomförs i vårt virtuella klassrum på nätet och består av 4 x 2 timmar. I mellanliggande tid genomförs egen träning i e-kursen ”Mindfulness och medkänsla - med sig själv och andra”. Fokus ligger på att fördjupa din egna praktik för att sen kunna handleda andra. Samt att du, om du har möjlighet, handleder en pilotgrupp under kursens gång.

Pris

2 800 kronor + 25 % moms

Handledarmanual samt visst material ingår.

Tillkommande litteratur:

  • The Mindful Path to Self-Compassion, C.Germer
  • E-kurs/onlineprogrammet – Mindfulness för medkänsla med sig själv och andra.

Praktiska upplysningar

För att komma in i vårt virtuella klassrum behöver du ha en internetuppkoppling. Du behöver också ha hörlurar med mikrofon.

Se kalendariet på hemsidan för kommande kurs.

Kursledare

Beatrice Blidner, leg. fysioterapeut, mindfulnessinstruktör steg 2 och grundutbildning i PDT och ACT. Arbetat över 25 år på allmänpsykiatrisk mottagning med över 15 års erfarenhet av gruppbehandling med mindfulness och medkänsla vid psykisk ohälsa.

För mer information kontakta:

Beatrice Blidner, 070 - 266 30 37

beatrice@mindfulnesscenter.se  

 

Anmälningsformulär till påbyggnadsutbildningarna hittar du här!

 

OBS! Du anmäler dig till en grupp.

Sista anmälningsdag: först till kvarn begr. antal platser

Ladda ner produktblad här >>