Mindfulnesscenter erbjuder dig som är Steg 1 instruktör en påbyggnadsutbildning för att kunna arbeta med mindfulness inom förskola och skola. Vi ser en ökad förfrågan från skolor som dels vill ge pedagogerna verktyg som hjälper dem att hantera vardagens situationer och dels vill implementera mindfulness som ett förhållningssätt i klassrummet men också i och utanför skolmiljön. Vi ser ett ökat behov av instruktörer som har rätt kompetens för att åta sig uppdrag i skolan samt för åldersanpassat material att utgå från och öva med.

Utbildningens innehåll:

  • Teori och praktik för att ge dig färdigheter att kunna leda respektive åldersgrupp (4-7 år, 8-12 år och 13-18 år) individuellt eller i grupp/helklass
  • Genomgång av koncept, upplägg, marknadsföring, implementering för Mindfulness i skolan
  • Genomgång av handledarmanualen mindfulness vid stress – hur denna används för utbildning av pedagoger och personal.
  • Upplägg för utbildning, handledning och implementering av pedagoger för mindfulness i klassrummet.
  • Litteraturstudie, hemuppgifter och inlämningsuppgift
  • Meditationer anpassade för åldersgrupper – varför kan dessa skilja sig åt?
  • Våra erfarenheter hittills och forskning/projekt/studier

I kursen ingår: Handledarmanualen Mindfulness vid stress, instruktörsmanualer till 4-7 år, 8-12 år, 13-18 år med tillhörande nedladdningar/mp3, pedagogmanualer 4-7 år och 8-12 år, extra övningsmanual 4-7 år samt 8-12 år, offertmall, produktblad, informationsmall, handouts och åhörarmaterial, skolinspektionens utlåtande, forskningsrapporter/studier/erfarenheter, m.m.

Datum: se kalendariet.

Omfattning: 6 x 2 timmar + hemuppgifter/litteraturstudier

Praktiska upplysningar: För att komma in i vårt virtuella klassrum där vi håller alla våra utbildningsträffar behöver du en internetuppkoppling. Du behöver också hörlurar med mikrofonfunktion. Länk för inloggning till klassrummet tilldelas i anmälningsbekräftelsen.

Kursansvarig: Jenny Törnblom (Mindfulnessinstruktör Steg 1, Steg 2, inom påbyggnaderna: skola-på arbetsplatsen- vid ångest-depression- vid smärta och sjukdom samt medkänsla, Hälsovägledare och har arbetat med stresshantering- och mentalträning, hälsa och mindfulness i snart 20 år).

För upplägget 4-7 år och 8-12 år -utgår vi från material från bl.a. Ulla-Karin Lundgren Öhman (Mindfulnessinstruktör, gått utbildning på Mindful Schools i Holland, förskollärare och mediapedagog).

För upplägget 13-18 år – utgår vi från Peter Fowelins (mindfulnessinstruktör, pedagog och författare) material men också från vårt högstadieprogram.

Pris: 4 200 kronor exkl 25% moms (handledarmanualer till instruktören ingår samt ljudfiler dock inte den litteratur för litteraturstudie som man väljer – 1 bok att köpa tillkommer).

För mer information kontakta:

utbildning@mindfulnesscenter.se

Anmälningsformulär till påbyggnadsutbildningarna hittar du här!

 

För utbildningsdatum, se kalendarium till höger.

Ladda ner produktblad här >>