Mindfulness i skolan

För dig som är instruktör erbjuder vi en två dagars påbyggnadsutbildning, inriktad till dig som vill kunna arbeta med mindfulness inom skolvärlden.

Vi ser en ökad förfrågan från skolor som dels vill ge pedagogerna verktyg som hjälper dem att hantera vardagens situationer och dels vill implementera mindfulness som ett förhållningssätt i klassrummet.

På den här kursen får du ett helhetskoncept för både personalen och eleverna, från förskola upp till gymnasium. Du får allt material du behöver för införsäljning och för att jobba med de olika åldersgrupperna, bland annat Instruktörsmanualer (för pedagogerna, 4-7 åringar, 8-12  åringar samt 13-18 åringar), CD-skivor, grundövningar samt ett antal dokumentmallar som hjälper dig i ditt arbete.

Teori varvas med praktik och fokus på utbildningen ligger i att:

– Ge tips för hur du kan marknadsföra dig med hjälp av konceptet ”Mindfulness i skolan”

– Ge dig färdigheter för att du ska kunna handleda pedagoger som själva implementerar mindfulness i klassrummet, samt att

– kunna handleda hela lektioner i klassrummet, själv eller tillsammans med pedagogen

Kontakta Åsa för mer information, 070-266 40 67 eller asa@mindfulnesscenter.se

För utbildningsdatum, se kalendarium till höger.