Mindfulnesscenter vill erbjuda dig som är utbildad Steg 1 instruktör en påbyggnads-utbildning. Den här kursen är riktad till dig som vill kunna arbeta med mindfulness vid långvarig smärta och sjukdom inom vården. Vår ambition är att göra mindfulness tillgängligt som ett komplement till annan behandling. Du kan även gå den här kursen för egen del om du har smärta eller om du vill fördjupa dina kunskaper för att bättre kunna coacha dem du möter som har långvarig smärta eller sjukdom, det kan vara deltagare i dina Här&Nu-kurser eller någon anhörig tex.

Utbildningen bygger på vår e-kurs Mindfulness vid långvarig smärta och sjukdom. Ett program som är framtaget tillsammans med Breathworks i England och som är väl beprövat. Vi har också bedrivit forskning på programmet med goda resultat. Läs mer på vår hemsida under Forskning.

Utbildningens innehåll

 • Användningsområden
 • Resultat av genomförd forskning
 • Genomgång av programmet
 • Genomgång av stöddokument
 • Genomgång av handledarmanual
 • Vad tänka på när jag handleder i detta program
 • Exklusionskriterier
 • Handledning av enskild patient eller grupp med smärtpatienter
 • Litteraturstudier
 • Erfarenhetsutbyten

Tid och omfattning:

Kursen genomförs i vårt virtuella klassrum på nätet (3 x 2 tim),

i mellanliggande tid genomförs egen träning i programmet samt

handledning av patient enskilt eller i grupp.

Pris

2 100 kronor exkl. 25% moms

Handledarmanual för grupp och individbehandling samt visst material ingår.

Tillkommer:

 • Litteratur: Mindfulness for health – av Vidyamala Burch eller Living well with pain & illness: The mindful way to free yourself from suffering – av Vidyamala Burch alt. Mindfulness en väg att hantera smärta.
 • E-kurs/onlineprogrammet – Mindfulness vid långvarig smärta och sjukdom

Praktiska upplysningar

För att komma in i vårt virtuella klassrum behöver du ha en internetuppkoppling. Du behöver också ha hörlurar med mikrofon.

3 X 2 tim kl.15-17 alla träffar(se hemsidan för kommande utbildning)

Kursledare

Beatrice Blidner, leg. fysioterapeut, mindfulnessinstruktör steg 2 och grundutbildning i PDT och ACT. Arbetat över 25 år på allmänpsykiatrisk mottagning med över 15 års erfarenhet av mindfulnessbaserad gruppbehandling vid psykisk ohälsa.

För mer information kontakta:

Beatrice Blidner, 070 - 266 30 37

beatrice@mindfulnesscenter.se

 

Anmälningsformulär till påbyggnadsutbildningarna hittar du här!

 

Sista anmälningsdag: först till kvarn begr. antal platser

Ladda ner produktblad här >>