Ladda ned som pdf.

Syftet med instruktörsutbildningen är att ge deltagarna kunskap och kompetens att leda individer och grupper i mindfulnessträning så att individen i sin tur utvecklar mindfulness som förhållningssätt för att bättre hantera stress, smärta och öka livskvaliteten.

Utbildningen utgår från träningsprogrammet Här&Nu som är en förenklad form av MBSR.

En central del av utbildningen är deltagarnas egen mindfulnessträning. Den inbegriper att öka kursdeltagarnas egen medvetenhet för att med den som utgångspunkt lära sig att fånga upp erfarenheter från meditations- och vardagsträningen hos sina kommande klienter/patienter/kunder.

Exempel ur utbildningsinnehållet:

Lite om stressfysiologi
Hinder för att tänka fritt (kognitiva filter)
Mindfulness´ verkningsmekanismer
Forskning – var står den idag
Vad händer i hjärnan vid träning?
Att träna mindfulness
- Alla grundövningarna i mindfulness praktiseras
- Hinder för träning gås igenom

Meditationer, sittande, gående, stående

Intention, Uppmärksamhet och Attityd.

Hur vi leder övningar

Hur vi följer upp övningar

Hur vi ger feedback

Leda andningsövning

Tanke/känsla/kropp

Lyssna/tala meditation

Gruppen och gruppdynamik

Stress, sömn och mindfulnesstränings effekter

Erfarenheter från att leda grupp – upptäckter och svårigheter.

Repetition av meditationer

Användningen inom olika områden diskuteras:
- Ledarutveckling
- Personalvård
- Hälso- och sjukvård
- Skola och universitet
- Omsorg
- Privatliv

Mellan varje utbildningsomgång genomförs egen träning.

Omfattning – 6 dagar

Introduktion                                1 dag

Utbildningsomgång 1                    2 sammanhängande dagar

Utbildningsomgång 2                    2 sammanhängande dagar

Sammanfattning/diplomering         1 dag                  

Pris

16 500 kronor exkl moms

Kursmaterial för instruktörer samt lunch och fika första dagen ingår.

Praktiska upplysningar

Utbildningsorter och datum enligt överenskommelse

Sagt om instruktörskursen

 ”Det känns positivt att ge patienterna och kunderna ett effektivt och kraftfullt verktyg som de kan ta med sig resten av livet. Det intressanta är att medvetenheten och kännedomen om sig själv ökar så mycket trots att målet är att bara ”vara med det som är”. Jag hittar ingen annan metod där det sker så mycket på så kort tid”. (MindfulnessInstruktör 2009)  

För mer information kontakta:

Jenny Törnblom, 070 – 24 90 507

jenny@mindfulnesscenter.se

Klicka här för att anmäla dig!

 

Dr Ola Schenström

Ola är läkare sedan 35 år och specialist i allmänmedicin och en av Sveriges ledande experter på mindfulness. Är utbildad i USA av bland andra professor emeritus Jon Kabat-Zinn som också skrivit förordet till Olas bok

Mindfulness i vardagen. Ola har varit projektledare för projektet ”Hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser i Norrbottens läns landsting” som fått en bra utvärdering av Umeå Universitet.