För att ladda ned pdf, klicka här!

Vi erbjuder dig som är utbildad Mindfulnessinstruktör, en steg 2 utbildning. Genom Steg utbildningen utvecklar och fördjupar du din egen erfarenhet och kunskap samt utvecklar och stärker förmågan att handleda andra i mindfulnessbaserade metoder. Öka den teoretiska förståelsen och dess tillämpning genom litteraturstudier, presentationer och i dialog.

Utbildningen består av tre delar:

a) En 5 dagars retreat  

b) 6 utbildningsdagar (2+2+2)  

c) Egen träning.

Under utbildningen kommer vi närmare att utforska bland annat Mindfulness Baserad Stress Reduktion, MBSR och Mindfulness Baserad Kognitiv Terapi, MBKT.

Kurs- och referenslitteratur:

Instruktörsmanual för Steg 2 (Mindfulnesscenter) Mindfulnessbaserad kognitiv terapi för depression, av Segal, Williams och Teasdale, Natur & Kultur
Mindfulness for health – av Vidyamala Burch
Living well with pain & illness: The mindful way to free yourself from suffering – av Vidyamala Burch
Ljudspår/nedladdningar som du redan har tillgång till som instruktör i Mindfulnesscenters instruktörsnätverk, samt ljudspår som hör till boken om MBKT, Natur & Kultur.


Retreat

Som en första del i Steg-2 utbildningen genomför vi en 5 dagars retreat. Retreaten har fokus på att:

– komma djupare i din egen erfarenhet

– fylla på energi och få lugn och ro

– utvecklas i instruktörsrollen

– dela erfarenheter med andra instruktörer

– få en översikt av mindfulnessbaserade interventioner

Omfattning – 5 dagar (onsdag em-måndag lunch)

 

Utbildningsdagar (2+2+2)

– Fördjupad erfarenhet av mindfulnessträning

– Mindfulness och hjärnforskning

– Ökad förmåga att själv möta vad som än kommer upp under träningen

– Ökad färdighet att leda och följa upp övningar, olika meditationer med olika längd

– Få nya verktyg/övningar

 

Pris

Retreat
11 500 kronor exkl. moms (obs pris exkl. moms 25%)
Priset inkluderar helpension i enkelrum samt utbildningsdelen av retreaten.

Utbildningsdagarna
14 000 kronor exkl. moms, fakturering uppdelad på tre tillfällen.
Ingår fika men lunch tillkommer.

Total kostnad Steg 2 (5+6 dagar)
25 500 kronor exkl. moms

Datum

Se kalendarium

Plats & tid

Retreat 5 dagar: Internat med helpension på Syninge kursgård i Norrtälje (praktisk info i välkomstbrev) Startar kl. 10 första dagen och avslutas kl. 14 sista dagen.

Kursdagar: 2+2+2 – Inom centrala Stockholm, 5-15 min från T-centralen.
Tider alla kursdagar: dag 1 – 9-17,30 och dag 2 – 8,30-16,30
Mer information i välkomstbrev inför varje kurstillfälle.

Lärare

Ola Schenström, Ola Lundström, Beatrice Blidner

För mer information kontakta:

Jenny Törnblom, 070-24 90 507
jenny@mindfulnesscenter.se

Anmäl dig till:

jenny@mindfulnesscenter.se

 

Dr Ola Schenström
Ola är läkare sedan 35 år och specialist i allmänmedicin och en av Sveriges ledande experter på mindfulness. Är utbildad i USA av bland andra professor emeritus Jon Kabat-Zinn som också skrivit förordet till Olas bok "Mindfulness i vardagen".