För att ladda ned pdf, klicka här!

Vi erbjuder dig som är utbildad Mindfulnessinstruktör, en steg 2 utbildning. Genom Steg utbildningen utvecklar och fördjupar du din egen erfarenhet och kunskap samt utvecklar och stärker förmågan att handleda andra i mindfulnessbaserade metoder. Öka den teoretiska förståelsen och dess tillämpning genom litteraturstudier, presentationer och i dialog.

Utbildningen består av tre delar:

a) En 5 dagars retreat  

b) 6 utbildningsdagar (2+2+2)  

c) Egen träning.

Under utbildningen kommer vi närmare att utforska bland annat Mindfulness Baserad Stress Reduktion, MBSR och Mindfulness Baserad Kognitiv Terapi, MBKT.

Studielitteratur och referenslitteratur:

  • Instruktörsmanual för Steg 2 (MFC)
  • Mindfulnessbaserad kognitiv terapi för depression, av Segal, Wiiliams och Teasdale.
  • Mindfulness – en väg att hantera smärta – av Vidyamala Burch
  • Mindfulness en väg ur nedstämdhet och depression av Mark Williams mfl

Ljudspår/nedladdningar som du redan har tillgång till som instruktör i mindfulnesscenters instruktörsnätverk:

  • Mindfulness för nybörjare
  • Kroppsscanning
  • Sittande meditation
  • Kärleksfull vänlighet
  • Mindful yoga samt instruktions pdf

Retreat

Som en första del i Steg-2 utbildningen genomför vi en 5 dagars retreat. Retreaten har fokus på att:

– komma djupare i din egen erfarenhet

– fylla på energi och få lugn och ro

– utvecklas i instruktörsrollen

– dela erfarenheter med andra instruktörer

– få en översikt av mindfulnessbaserade interventioner

Omfattning – 5 dagar (onsdag em-måndag lunch)

 

Utbildningsdagar (2+2+2)

– Fördjupad erfarenhet av mindfulnessträning

– Mindfulness och hjärnforskning

– Ökad förmåga att själv möta vad som än kommer upp under träningen

– Ökad färdighet att leda och följa upp övningar, olika meditationer med olika längd

– Få nya verktyg/övningar

 

Pris

Retreat

6 000 kronor exkl moms (obs pris exkl 25% moms)

Tillkommer kostnad för internat . Boende i enkelrum, helpension, 5 500 kronor exkl moms.

Priset är ett självkostnadspris för att täcka internatkostnaderna. Vi hoppas att det möjliggör att så många som möjligt kan delta.

Utbildningsdagarna

14 000 kronor exkl. moms

Faktureras en faktura per tillfälle dvs 3 fakturor.

Ingår fika. Lunch tillkommer

Total kostnad Steg 2 (5+6 dagar)

20 000 kronor exkl moms

Tillkommer kostnad för internat

Datum

Se kalendarium

Plats & tid

Retreat 5 dagar: Internat med helpension på Syninge kursgård i Norrtälje (praktisk info i välkomstbrev) Startar kl. 10 första dagen och avslutas kl. 14 sista dagen.

Kursdagar: 2+2+2 – Inom centrala Stockholm, 5-15 min från T-centralen.
Tider alla kursdagar: dag 1 – 9-17,30 och dag 2 – 8,30-16,30
Mer information i välkomstbrev inför varje kurstillfälle.

Lärare

Ola Schenström, Ola Lundström, Beatrice Blidner

För mer information kontakta:

Jenny Törnblom, 070-24 90 507
jenny@mindfulnesscenter.se

Anmäl dig till:

jenny@mindfulnesscenter.se

 

Dr Ola Schenström
Ola är läkare sedan 35 år och specialist i allmänmedicin och en av Sveriges ledande experter på mindfulness. Är utbildad i USA av bland andra professor emeritus Jon Kabat-Zinn som också skrivit förordet till Olas bok "Mindfulness i vardagen".