För att ladda ned pdf, klicka här!

Vi erbjuder dig som är utbildad Mindfulnessinstruktör, en steg 2 utbildning. Genom utbildningen utvecklar och fördjupar du din egen erfarenhet och kunskap samt utvecklar och stärker din förmågan att handleda andra i mindfulnessbaserade metoder. Du ökar den teoretiska förståelsen och dess tillämpning genom litteraturstudier, presentationer och i dialog.

Utbildningen består av tre delar:

  • 5 dagars retreat (som kan bokas separat eller i kombination med utbildningsdagarna)
  • 6 utbildningsdagar (2+2+2)  
  • Egen träning.

Under utbildningen kommer vi närmare att utforska bland annat Mindfulness Baserad Stress Reduktion, MBSR och Mindfulness Baserad Kognitiv Terapi, MBKT.

Kurs- och referenslitteratur:
Instruktörsmanual för Steg 2 - Mindfulnesscenter 
Mindfulnessbaserad kognitiv terapi för depression - Segal, Williams och Teasdale
Mindfulness for health – Vidyamala Burch
Living well with pain & illness: The mindful way to free yourself from suffering – Vidyamala Burch
Ljudspår/nedladdningar som du redan har tillgång till som instruktör i Mindfulnesscenters instruktörsnätverk, samt ljudspår som hör till boken om MBKT.

Retreat
Som en första del i Steg-2 utbildningen genomför vi en 5 dagars retreat. Retreaten har fokus på att:

  • komma djupare i din egen erfarenhet
  • fylla på energi och få lugn och ro
  • utvecklas i instruktörsrollen
  • dela erfarenheter med andra instruktörer
  • få en översikt av mindfulnessbaserade interventioner

Utbildningsdagar (2+2+2)
Fördjupad erfarenhet av mindfulnessträning
Mindfulness och hjärnforskning
Ökad förmåga att själv möta vad som än kommer upp under träningen
Ökad färdighet att leda och följa upp övningar, olika meditationer med olika längd
Få nya verktyg/övningar

Pris
Retreat
11 500 kronor exkl. moms (obs pris exkl. moms 25%)
Priset inkluderar helpension i enkelrum samt utbildningsdelen av retreaten.

Utbildningsdagarna
14 000 kronor exkl. moms, fakturering uppdelad på tre tillfällen.
Ingår fika men lunch tillkommer.

Total kostnad Steg 2 (5+6 dagar)
25 500 kronor exkl. moms

Datum
3-7 april 2019
16-20 oktober 2019

Plats & tid
Retreat 5 dagar
Internat med helpension på Syninge kursgård i Norrtälje.
Startar kl. 10 första dagen och avslutas kl. 14 sista dagen.

Kursdagar (2+2+2)
I centrala Stockholm, ca 10 min från T-centralen.
Tider på kursdagarna:
dag 1: 9-17.30
dag 2: 8.30-16.30

Mer information i välkomstbrev inför varje kurstillfälle.

Lärare
Ola Schenström, Ola Lundström, Beatrice Blidner

För mer information kontakta:
Jenny Törnblom, 070-24 90 507 
jenny@mindfulnesscenter.se

Anmäl dig till:
jenny@mindfulnesscenter.se