"En helt fantastisk och lärorik retreat som är starten på instruktörsutbildningen steg 2. Fem dagar inbäddade i snö och stillhet. Med fantastiskt god mat och gemytlig personal. Med tid för intensivt övande och med en känsla av att det finns så mycket mer att lära. Om sig själv. Kanske förstärktes känslan av meningsfullhet och samhörighet av den omvärldsoro vi alla hade med oss den första dagen? En retreat kan verkligen kännas nödvändig! Dessutom ett bra sätt att starta upp på när man ska gå en rätt krävande utbildning tillsammans. Vi hade en fin avslutande kväll med musik och poesi. Tack alla närvarande!" Deltagare Steg 2 

❤

Om du vill fördjupa dig inom meditation och få möjlighet att gå steg 2 så är vår femdagarsretreat 3-7 april på Syninge kursgård en fin möjlighet. Ett internat som inkluderar helpension i enkelrum samt utbildningsdelen av retreaten. Du kan anmäla dig till enbart retreaten och sen välja om och när du vill gå resten av steg 2 utbildningen. På retreaten får du fördjupad egen erfarenhet av mindfulness. Du får uppleva stillhet genom tystnad och en vilsam miljö. Vi delar erfarenheter med varandra och får en översikt av mindfulnessbaserade interventioner.
 
Efter retreaten har vi, om du önskar vidareutbilda dig, 6 utbildningsdagar tillsammans. Under dessa dagar varvas tiden med meditationer och teori. Du fördjupar din egen erfarenhet och kunskap, utvecklar och stärker förmågan att handleda andra i mindfulnessbaserade metoder. Ökar den teoretiska förståelsen och dess tillämpning genom litteraturstudier, presentationer och diskussioner. Under utbildningen kommer vi även dyka djupare i bland annat Mindfulness Baserad Stress Reduktion (MBSR), Mindfulness Baserad Kognitiv Terapi (MBKT) och Compassion/Medkänsla både med dig själv och med andra. 

 

Läs mer om steg 2, klicka här!

Om du har några frågor eller funderingar om våra instruktörsutbildningar, kontakta: jenny@mindfulnesscenter.se

Påbyggnadsutbildningar – För dig som är diplomerad steg 1 eller steg 2 instruktör erbjuder mindfulnesscenter påbyggnadsutbildningar, läs mer här!