Mindfulnesscenter är Sveriges ledande utbildare inom mindfulness. Vi erbjuder kvalitativa instruktörsutbildningar på orterna Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Luleå. Vi har hittills utbildat mer än 2400 instruktörer enligt ett koncept som är positivt utvärderat i svensk forskning. Hos oss får du en värdefull utbildning som du kan använda dig av oavsett vilken bransch du kommer ifrån. Genom åren har vi utbildat deltagare från såväl näringsliv som sjukvård och skola.

Skicka mig mer information

OBS! Vi har beslutat att våra fysiska utbildningsträffar under våren blir online/digitala from vecka 13. 

Adobestock 210645941 1

Instruktörsutbildningar i flera steg:

Introduktionsdag

En dag för dig som vill veta mer om vad mindfulness är och innebär. Vi ger dig grunderna om teorier och forskning och ger exempel på hur du tränar. För dig som planerar att arbeta professionellt med mindfulness är detta starten på din instruktörsutbildning. Läs mer här!

Mindfulnessinstruktör Steg 1

Ger dig grunden för att handleda grupper och individer i mindfulness. Att vara mindful är att vara medvetet närvarande, att leva uppmärksamt i nuet. Du upptäcker tidigare din kropps signaler på för hög stress och stresstankar, därmed kan du bryta den onda spiralen tidigare. Du blir bättre på att se klart på varje situation, göra mer realistiska bedömningar, sätta gränser och hitta positiva utvägar. Mindfulness är också ett verktyg som hjälper dig att återhämta dig effektivt. Syftet med instruktörsutbildningen är att ge dig kunskaper och kompetens att leda individer och grupper i mindfulnessträning. Läs mer här!

 

Skaermdump Ola Video Gammal

 

Instruktoersfoermaaner

Mindfulnessinstruktör Steg 2

För dig som vill fördjupa dina egna erfarenheter och ytterligare utveckla dina färdigheter att handleda andra, både individuellt och i grupp. Läs mer här!

Påbyggnadsutbildningar

För dig som är diplomerad Steg 1- eller Steg 2-instruktör erbjuder Mindfulnesscenter följande påbyggnadsutbildningar:

Vill du veta mer om våra lärare, läs mer här! 

För utbildningsdatum, se kalendarium här på samma sida.

Klicka här för att anmäla dig!

 

Nöjda kunder:

Psykolog:

”Metoden passar bra för många med stressrelaterade tillstånd, i synnerhet för patienter med ångesttillstånd som nästan alltid har fel andningsteknik. Jag använder andningsankaret, en betydligt bättre metod än många andra tekniker som lärs ut på vårdcentralerna.”

Sjukgymnast:

”För mig är mindfulnessträningen – och då framförallt meditationen – svaret på mitt sökande efter "energipåfyllning" och ett fantastiskt redskap att med hälsan och välbefinnandet i behåll kunna fungera och delta i dagens ganska pressade samhälle.”

”Det känns positivt att kunna ge patienterna och kunderna ett effektivt och kraftfullt verktyg som de kan bära med sig resten av livet. Det intressanta är att medvetenheten och självkännedomen ökar så mycket– jag hittar ingen annan metod där det sker så mycket på så kort tid”.

Psykolog:

”Jag har länge varit upptagen med att konceptuellt förstå mindfulness, på bekostnad av praktiserandet. Nu känner jag tydligt hur all kunskap måste grundas i egna direkta erfarenheter av mindfulness.”

Kurator:    

”Med mindfulness ökar förmågan att reflektera och komma i kontakt med tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser. Det gör att man ökar sin förmåga att bli tydlig och våga sätta gränser.

”Inslaget av medkänsla och icke-dömande medför att kraven på att alltid lyckas och vara så effektiv som möjligt minskar och acceptansen ökar i att kunna säga att det är okej som det är just nu.”

Psykoterapeut:

”Kanske ännu mer fascinerad blir jag av de reaktioner jag har fått från omgivningen. Först var det min partner hemma som noterade att jag verkar vara så lugn, i situationer som var på något sätt påfrestande. Vi noterade också tillsammans att vi kan samtala bättre kring problem, och att vi kan skratta mer tillsammans åt både det roliga och dråpliga.”

Läkare:

”Jag känner ett stort lugn efter många av övningarna och har aldrig känt mig så avspänd som när jag börjat träna mindfulness regelbundet."

Lärare:

"Mindfulness har gett mig ett verktyg att hantera min egen stress, att kunna behålla mitt lugn även i pressade situationer, vilket till stor del även avspeglar sig på mina elever.”

”Jag lägger in korta mindfulnessövningar i undervisningen, med resultatet att vi upplever en mycket bättre arbetsro och hinner mer under lektionerna. Jag märker även att eleverna har ett annat sätt att bemöta varandra– de är vänligare mot varandra och mot mig."

 

Klicka här för att anmäla dig!