Vår populära instruktörsutbildning

Under dryga 10 år har fler än 1600 personer med olika yrkesbakgrund gått igenom vår instruktörsutbildning i mindfulness.

UNDER UTBILDNINGEN lär du dig mindfulness från grunden av mycket erfarna lärare. Du lär dig att leda andra i mindfulnessövningar. Du arbetar praktiskt i små grupper om 3-4 personer. Basen i utbildningen är Här&Nu programmet- Sveriges mest använda. Det bygger på MBSR och MBKT och är liksom kursen positivt utvärderat i forskning. Du kan gå kursen såväl för din egen som för din professionella utvecklings skull. Du får verktyg att hantera livets upp- och nedgångar.

EFTER UTBILDNINGEN får du fortsatt stöd av oss, genom vårt instruktörsnätverk och i möten i vårt virtuella klassrum. Du får bl.a. instruktörsbrev, tillgång till E-kurser och instruktörssidor på vår hemsida och Facebook. Du kan sen fördjupa dig genom våra påbyggnadskurser(med manual för varje kurs): för arbetsplatsen, skolan, vården(ångest, nedstämdhet, smärta, långvarig sjukdom och närstående), medkänsla och inte minst genom att gå steg 2 utbildningen.

Vill du veta mer om våra lärare, läs mer här!

Vill du veta mer om vad som ingår i utbildningen, läs mer här!

Instruktörsutbildningen, steg 1, Omfattning 6 dagar (1+2+2+1)

Pris: 16 500 kr + 25% moms (delas upp på fyra betalningar)
  OBS! Du får 1000 kr rabatt om du vid din anmälan valt att betala allt vid ett tillfälle innan kursstart.

Se gärna vår informationsvideo här på sidan. Varmt välkommen till vår instruktörsutbildning! Mer information och anmälan längre ner på sidan.

Instruktörsutbildningar Steg 1 2018

Instruktörsutbildning steg 1  Informationsblad hittar du här

Stockholm Fullbokad

 • Introduktionsdag  16 feb
 • Utbildningsomg 1  26-27 mar
 • Utbildningsomg 2  03-04 maj
 • Diplomeringsdag  12 jun

Stockholm Fullbokad

 • Introduktionsdag  12 mar
 • Utbildningsomg 1  26-27 apr
 • Utbildningsomg 2  13-14 jun
 • Diplomeringsdag  23 aug

Stockholm

 • Introduktionsdag  28 maj
 • Utbildningsomg 1  06-07 sep
 • Utbildningsomg 2  06-07 nov
 • Diplomeringsdag  12 dec

Stockholm Nyinsatt kurs!

 • Introduktionsdag  12 sep
 • Utbildningsomg 1  24-25 okt
 • Utbildningsomg 2  10-11 dec
 • Diplomeringsdag  07 feb 2019

Göteborg

 • Introduktionsdag  28 feb
 • Utbildningsomg 1  26-27 mar
 • Utbildningsomg 2  22-23 maj
 • Diplomeringsdag  18 jun

Göteborg

 • Introduktionsdag  18 maj
 • Utbildningsomg 1  05-06 sep
 • Utbildningsomg 2  11-12 okt
 • Diplomeringsdag  21 nov

Göteborg Nyinsatt kurs!

 • Introduktionsdag  25 sep
 • Utbildningsomg 1  08-09 nov
 • Utbildningsomg 2  05-06 dec
 • Diplomeringsdag  06 feb 2019

Göteborg Nyinsatt kurs!

 • Introduktionsdag  08 okt
 • Utbildningsomg 1  29-30 nov
 • Utbildningsomg 2  28-29 jan 2019
 • Diplomeringsdag  13 mar 2019

Malmö Fullbokad

 • Introduktionsdag  13 mar
 • Utbildningsomg 1  03-04 maj
 • Utbildningsomg 2  19-20 jun
 • Diplomeringsdag  22 aug

Malmö

 • Introduktionsdag  19 apr
 • Utbildningsomg 1  31 maj-01 jun
 • Utbildningsomg 2  06-07 sep
 • Diplomeringsdag  24 okt

Malmö Nyinsatt kurs!

 • Introduktionsdag  12 sep
 • Utbildningsomg 1  15-16 okt
 • Utbildningsomg 2  06-07 dec
 • Diplomeringsdag  08 feb 2019

Malmö Nyinsatt kurs!

 • Introduktionsdag  11 okt
 • Utbildningsomg 1  29-30 nov
 • Omg 2 dag 1  31 jan 2019
 • Omg 2 dag 2  01 feb 2019
 • Diplomeringsdag  14 mar 2019

Luleå

 • Introduktionsdag  09 okt
 • Utbildningsomg 1  26-27 nov
 • Utbildningsomg 2  24-25 jan 2019
 • Diplomeringsdag  12 mar 2019

Umeå Nyinsatt kurs!

 • Introduktionsdag  15 nov
 • Utbildningsomg 1  15-16 jan 2019
 • Utbildningsomg 2  26-27 feb 2019
 • Diplomeringsdag  11 apr 2019

Anmälan till introduktionsdag och/eller instruktörsutbildning

Utbildningsinformation

Faktureringsadress om annan än ovan

Övrig information

Bokningsregler - Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Om avbokning sker när det är mindre än 14 dagar kvar till kursstart, återbetalas 50 % av kursavgiften. Vid ev. avbokning (innan kursstart) fakturerar vi också ev. utsänt material. Vid byte och ombokning av kursdagar tar vi ut en administrativ avgift på 500 kronor + moms

Se gärna denna 4 minuters informationsvideo av och med Dr Ola Schenström:

Bild1

Bild2

Bild3