Vår populära instruktörsutbildning

Under dryga 10 år har fler än 1600 personer med olika yrkesbakgrund gått igenom vår instruktörsutbildning i mindfulness.

UNDER UTBILDNINGEN lär du dig mindfulness från grunden av mycket erfarna lärare. Du lär dig att leda andra i mindfulnessövningar. Du arbetar praktiskt i små grupper om 3-4 personer. Basen i utbildningen är Här&Nu programmet- Sveriges mest använda. Det bygger på MBSR och MBKT och är liksom kursen positivt utvärderat i forskning. Du kan gå kursen såväl för din egen som för din professionella utvecklings skull. Du får verktyg att hantera livets upp- och nedgångar.

EFTER UTBILDNINGEN får du fortsatt stöd av oss, genom vårt instruktörsnätverk och i möten i vårt virtuella klassrum. Du får bl.a. instruktörsbrev, tillgång till E-kurser och instruktörssidor på vår hemsida och Facebook. Du kan sen fördjupa dig genom våra påbyggnadskurser(med manual för varje kurs): för arbetsplatsen, skolan, vården(ångest, nedstämdhet, smärta, långvarig sjukdom och närstående), medkänsla och inte minst genom att gå steg 2 utbildningen.

Vill du veta mer om våra lärare, läs mer här!

Vill du veta mer om vad som ingår i utbildningen, läs mer här!

Instruktörsutbildningen, steg 1, Omfattning 6 dagar (1+2+2+1)

Pris: 16 500 kr + 25% moms (delas upp på fyra betalningar)
  OBS! Du får 1000 kr rabatt om du vid din anmälan valt att betala allt vid ett tillfälle innan kursstart.

Se gärna vår informationsvideo här på sidan. Varmt välkommen till vår instruktörsutbildning! Mer information och anmälan längre ner på sidan.

Instruktörsutbildningar Steg 1 2018

Instruktörsutbildning steg 1  Informationsblad hittar du här

Stockholm Fullbokad

 • Introduktionsdag  28 sep 2017
 • Utbildningsomg 1  08-09 nov 2017
 • Utbildningsomg 2  09-10 jan
 • Diplomeringsdag  07 feb

Stockholm Fullbokad

 • Introduktionsdag  03 okt 2017
 • Utbildningsomg 1  20-21 nov 2017
 • Utbildningsomg 2  30-31 jan
 • Diplomeringsdag  06 mar

Stockholm Fullbokad

 • Introduktionsdag  14 nov 2017
 • Utbildningsomg 1  11-12 jan
 • Utbildningsomg 2  20-21 feb
 • Diplomeringsdag  20 apr

Stockholm

 • Introduktionsdag  16 feb
 • Utbildningsomg 1  26-27 mar
 • Utbildningsomg 2  03-04 maj
 • Diplomeringsdag  12 jun

Stockholm Nyinsatt kurs!

 • Introduktionsdag  12 mar
 • Utbildningsomg 1  26-27 apr
 • Utbildningsomg 2  13-14 jun
 • Diplomeringsdag  23 aug

Göteborg Fullbokad

 • Introduktionsdag  24 okt 2017
 • Utbildningsomg 1  07-08 dec 2017
 • Utbildningsomg 2  25-26 jan
 • Diplomeringsdag  09 mar

Göteborg

 • Introduktionsdag  30 nov 2017
 • Utbildningsomg 1  22-23 jan
 • Utbildningsomg 2  06-07 mar
 • Diplomeringsdag  20 apr

Göteborg

 • Introduktionsdag  28 feb
 • Utbildningsomg 1  26-27 mar
 • Utbildningsomg 2  22-23 maj
 • Diplomeringsdag  18 jun

Malmö Fullbokad

 • Introduktionsdag  04 okt 2017
 • Utbildningsomg 1  28-29 nov 2017
 • Utbildningsomg 2  15-16 jan
 • Diplomeringsdag  02 mar

Malmö Fullbokad

 • Introduktionsdag  06 dec 2017
 • Utbildningsomg 1  24-25 jan
 • Utbildningsomg 2  06-07 mar
 • Diplomeringsdag  18 apr

Malmö Fullbokad

 • Introduktionsdag  13 mar
 • Utbildningsomg 1  03-04 maj
 • Utbildningsomg 2  19-20 jun
 • Diplomeringsdag  22 aug

Malmö Nyinsatt kurs!

 • Introduktionsdag  19 apr
 • Utbildningsomg 1  31 maj-01 jun
 • Utbildningsomg 2  06-07 sep
 • Diplomeringsdag  24 okt

Umeå

 • Introduktionsdag  26 sep 2017
 • Utbildningsomg 1  07-08 nov 2017
 • Utbildningsomg 2  06-07 dec 2017
 • Diplomeringsdag  30 jan

Luleå

 • Introduktionsdag  30 aug 2017
 • Utbildningsomg 1  23-24 okt 2017
 • Utbildningsomg 2  29-30 nov 2017
 • Diplomeringsdag  31 jan

Anmälan till introduktionsdag och/eller instruktörsutbildning

Utbildningsinformation

Faktureringsadress om annan än ovan

Övrig information

Bokningsregler - Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Om avbokning sker när det är mindre än 14 dagar kvar till kursstart, återbetalas 50 % av kursavgiften. Vid ev. avbokning (innan kursstart) fakturerar vi också ev. utsänt material. Vid byte och ombokning av kursdagar tar vi ut en administrativ avgift på 500 kronor + moms

Se gärna denna 4 minuters informationsvideo av och med Dr Ola Schenström:

Bild1

Bild2

Bild3