Mindfulness i skolan

Mål med utbildningen
Förbättrad lärmiljö som leder till ökade resultat både gällande antal elever som klarar betygskriterierna för godkänt samt en förbättrad arbetsmiljö för såväl pedagoger som elever.

 

Några effekter av träningen

Ökad koncentrationsförmåga och minskad stress/oro.
Träning i Mindfulness ökar förmågan att fokusera och att hantera den stress, tidspress och de höga krav som ofta ställs i skolan. Träningen hjälper pedagoger och elever att behålla sitt lugn och förbli stabila även vid svåra påfrestningar.

En lärare som jobbat med mindfulness i sin klass säger:
Vi kan inte bara konstatera att ett barn t.ex. har koncentrationssvårigheter. Vi måste gå bakom problemet. Vad kan vi ge eleven för verktyg att göra detta bättre för honom eller henne?”  

Mindfulnessträning är en enkel metod där korta övningar ger stor effekt. Du minskar din stress, ökar ditt lugn och din koncentrationsförmåga. Dessa saker leder bland annat till förbättrad lärmiljö.

Mindfulnesscenter har ett koncept speciellt för skolan. Det bygger på två delar:

Del 1: Den egna träningen/ utvecklingen för personalen. Pedagoger, skolhälsan eller annan skolpersonal tränar mindfulness i programmet "Mindfulness vid Stress" och träffar en instruktör för handledning/utveckling.

Del 2: Implementering i klassrummet genom speciellt framtagna övningar och handledarmanualer för barn och ungdomar i olika åldrar 

Mindfulnessträning enligt vårt koncept ger:

 - Minskad stress, hos pedagogerna och eleverna

 - Minskade sjuktal

 - Förbättrad lärmiljö och arbetsmiljö

 - Ökad kreativitet

 - Ökat fokus och koncentrationsförmåga

 - Främjar känslomässig balans

 - Ökad självkänsla– bidrar till minskad mobbning

 - Förebygger psykisk ohälsa hos elever

Vårt mål är att göra träningen tillgänglig för både pedagoger och elever. Genom att utbilda pedagogerna först som sedan använder metoden i klassrummet får skolan flera fördelar. Metoden kan användas om och om igen. Den stannar så att säga kvar på skolan.

Om du arbetar i skolmiljö och vill prova själv så har vi tre olika CD-skivor med övningar för:

 - 4-7 åringar

 - 8-12 åringar

 - Ungdomar, 13-18 år

Mindfulnesscenter har instruktörer runt om i Sverige som är specialutbildade för att arbeta med ”Mindfulness i skolan”.

Kontakta Jenny, jenny@mindfulnesscenter.se mobil, 070-249 05 07 för att få mer information om vad ”Mindfulness i skolan”-konceptet skulle kunna tillföra på din skola.

PowerBreak

Ladda ner vår gratis mindfulness app PowerBreak