Mindfulness i skolan på distans-för dig som är pedagog

Här är ett verktyg för dig som jobbar i skolan och själv vill må bättre, kunna behålla lugnet i pressade situationer och känna mer glädje. Den är också till för dig som vill lära dig att överföra metoden i klassrummet för att förbättra såväl arbetsmiljö som inlärningsmiljö för dina elever. En enkel och vetenskapligt utvärderad metod som ger resultat.

Mål med utbildningen

Förbättrad lärmiljö som leder till ökade resultat både gällande antal elever som klarar betygskriterierna för godkänt samt en förbättrad arbetsmiljö för såväl pedagoger som elever.

Några effekter av träningen

Ökad koncentrationsförmåga och minskad stress/oro.

Träning i Mindfulness ökar förmågan att fokusera och att hantera den stress, tidspress och de höga krav som ofta ställs i skolan. Träningen hjälper pedagoger och elever att behålla sitt lugn och förbli stabila även vid svåra påfrestningar.

En lärare som jobbat med mindfulness i sin klass säger:

”Vi kan inte bara konstatera att ett barn t.ex. har koncentrationssvårigheter. Vi måste gå bakom problemet. Vad kan vi ge eleven för verktyg att göra detta bättre för honom eller henne?”

Självinsikt och medkänsla

Mindfulness leder också till ökad förmåga att hantera känslor. Med god självkännedom blir man mer inkännande med sig själv och andra och kan bättre reflektera över sina handlingar. Med mindfulnessträning ökar grundtryggheten och medkänslan med sig själv och andra.

Så här uttrycker en 9-årig elev det:

”Vi är alla liksom sams men sen när vi börjat med mindfulness har det liksom blivit ännu bättre.”

Utbildningens delar:

Utbildningen består av 2 delar som genomförs under två terminer.

  1. Termin 1: Utbildning av pedagoger
  2. Termin 2: Implementering i klassrummet

Utbildningen genomförs i vårt Virtuella Klassrum på distans vilket gör det tillgängligt för många pedagoger runt om i landet. I gruppen kan det vara lärare från Ystad till Haparanda. Ni kan vara en eller flera pedagoger från samma skola. En fördel kan vara att också personal från skolhälsan är med.

Det är enkelt. Du behöver inte åka någonstans. Såväl din egen träning som träffarna sker via dator eller mobiltelefon. Vi hjälper dig med tekniken!

Utbildning av lärare

En förutsättning för ett lyckat projekt är att några lärare/pedagoger utbildas och är med i processen. De genomgår egen träning och coachas i grupp. Utbildningen sker under 10 veckor i vårt internetbaserade träningsprogram ”Mindfulness vid Stress”. Handledningsträffar sker med ca 2 veckors mellanrum.  Träffarna sker i vårt Virtuella Klassrum . 5 träffar á 1,5 timme per gång.

Implementering i klassrummet

Pedagogerna utbildas i handledarmanualer så att de själva kan implementera mindfulness i klassrummet. Små enkla metoder som ger påvisbara resultat. Två träffar i Virtuella klassrummet á 2 timmar per gång. I mellanliggande tid praktiserar pedagogerna att implementera övningar i klassrummet.

För att beställa klicka här

För mer information kontakta:

Jenny Törnblom, 070-249 05 07
jenny@mindfulnesscenter.se

PowerBreak

Ladda ner vår gratis mindfulness app PowerBreak