NY FORSKNING – MEDITATION ÄR BRA FÖR HJÄRTAT

Hjärtkärl-sjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen. I åldern 35-70 år har dödligheten gått ner under det senaste årtiondet. Det två främsta orsakerna till det är sjunkande kolesterolnivåer och att fler slutat röka.

Det är sannolikt att meditation kan bidra till ytterligare sänkning av dödligheten om den erbjöds brett i vården och utanför den.

I en ny studie från USA har man jämfört de som mediterar med dem som inte gör det.

Efter att ha kontrollerat för ålder, kön, BMI, äktenskapligt status, rökning, sömnbevär och depression,

fann forskarna att meditation var förknippad med:

  • 35 procent lägre risk för högt kolesterol,
  • 14 procent lägre risk för högt blodtryck
  • 30 procent lägre risk för diabetes
  • 24 procent lägre risk för stroke
  • 49 procent lägre risk för kranskärlssjukdom

TÄNK OM LÄKEMEDEL HADE DEN EFFEKTEN!

Fler studier behövs. Främst behövs randomiserade kontrollerade studier. Den aktuella studien

var en så kallad observationsstudie.

Det amerikanska hjärtsällskapet (American Heart Association) skriver så i ett uttalande:

”Med tanke på de låga kostnaderna och den låga risken, kan meditation betraktas som ett komplement för kardiovaskulär riskreduktion för dem som är intresserade av denna livsstilsändring”.

Ett annat skäl är att meditation har så många andra positiva hälsoeffekter – på immunsystem, psykisk hälsa, inflammation med mera. Kombinationen med fysiska aktivitet är naturligtvis också utmärkt.

Det finns många skäl att meditera. Små doser är bättre än inga. Även 10 minuter per dag kan göra nytta.

Det bästa är att gå igenom en e-kurs för att komma igång med träningen, gärna under en instruktörs ledning.

De e-kurser jag rekommenderar att du börjar med är: Mindfulness vid stress eller Mindfulness grundkurs.

Dem hittar du på vår hemsida i Shopen.

Många tycker att det fungerar bättre med stöd av instruktör, vilket jag rekommenderar.

Vi erbjuder coaching online, INDIVIDUELL eller I GRUPP, du behöver avsätta 20 MINUTER om dagen respektive 10 MINUTER om dagen!

Det svåra brukar vara att ta sig tiden. Just do it!

Vänliga hälsningar

Ola Schenström, läkare, specialist i allmänmedicin, mindfulnesslärare

Författare till Mindfulness i vardagen, 52 vägar till mindfulness och 52 vägar till medkänsla.

Litteratur

https://www.nytimes.com/2020/07/22/well/mind/meditation-may-be-good-for-the-heart.html?fbclid=IwAR23XjHYMmfTgShf7YxRNYzHRfJNa2Z4CtR8qif-yFpOARU-sLEnhssHw00

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002914920306202

https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/jaha.117.002218

 

Mini Cart 0

Your cart is empty.