Vad gör vi när vi utbildar i mindfulness? Del 2

En första grundläggande konkret del i träningen är uppmärksamhetsträning. Se inlägg från april. En andra del i träningen är medvetenhet – om sinnets resande i tiden, om tankar, känslor och fysiska förnimmelser och våra sinnen i nuet.

1️⃣ Vi bli mer medvetna om var i tiden vår uppmärksamhet befinner sig. Vårt sinne reser i tiden, så är vi skapta. I genomsnitt är vi, enligt forskning, någon annanstans än här och nu under ca 50% av vår vakna tid. Det är en resa på gott och ont.

Resan bakåt i tiden: Vi behöver lära oss av vad som varit och t.ex. inte göra om samma misstag igen. Men vi kan också fastna i vad som varit och älta.
Resan framåt i tiden: Vi behöver naturligtvis planera – men i vilken utsträckning? Vi kanske stressas och oroas i onödan av att det kanske inte blir som vi planerar? Vi kan alltså minska vår stress genom ökad medvetenhet.

Med träning i mindfulness blir vi mer medvetna om var vi är i tiden och kan styra uppmärksamheten dit vi vill ha den – och framför allt bli mer närvarande och ta till vara på vad som sker här och nu – den enda tid vi har.

2️⃣ Om vi är här och nu har vi då vår uppmärksamhet utåt via våra fem sinnen, framför allt syn och hörsel. Lyssnar vi t.ex. med full uppmärksamhet på den som talar? Eller blir vi snabbt upptagna av vår egen ståndpunkt, slutar lyssna och bara väntar på att den vi talar med skall sluta prata? Kanske kan du känna igen dig?
Eller har vi vår uppmärksamhet inåt – på våra tankar, känslor eller på signaler/förnimmelser från kroppen.

3️⃣ Vi tränar oss i att iaktta våra tankar medan vi tänker så att vi kan välja vilka tankar vi skall följa och vilka vi kan släppa. Vi inser också att vi har tankar – vi är dem inte. De kommer mest hela tiden i en strid ström. Det är så vårt sinne är skapt.

Med träning i mindfulness fastnar vi inte lika lätt in ingrodda automatiska tankemönster – Vår öppenhet och flexibilitet för andra sätt att tänka ökar.

4️⃣ Vidare blir vi alltmer medvetna om våra känslor som kommer och går. Samma sak här: vi har dem – vi är dem inte. Vi lär oss reglera dem. Vi lär oss lyssna på deras budskap. Vi blir mindre reaktiva och mer balanserade.

5️⃣ Inte minst tränar vi oss på att bli medvetna om våra kroppsliga signaler, den mest försummade delen, att lyssna på vad kroppen säger. Denna del fordrar ett särskilt inlägg som jag återkommer till i del 3.

Prova på mindfulness får du se, det finns inget annat sätt att förstå vad mindfulness är och kan ge.

👉🏻 Börja gärna med en introduktionsdag. Jag håller nästa, online, den 5:e juli kl. 9-16 med en timmes lunch och små pauser. Här kan du läsa mer >>

📍 Vi har utbildningar såväl på helger som vardagar, såväl online som på plats i Stockholm, Göteborg och Malmö.

ola

Ta väl hand om dig själv, alltid!

Med vänlig hälsning, Ola Schenström, läkare, författare och grundade av Mindfulnesscenter 2007.

Mini Cart 0

Din varukorg är tom