Vi besöker kongressen Stora Likarättsdagarna Region Skåne

Här mediterar vi, med ca 250 deltagare vid kongressen Stora Likarättsdagarna Region Skåne (www.likarätt.nu). Wei Yu, hjärtläkare och Qi Gong-instruktör och undertecknad, inbjudna av eldsjälen och regionöverläkaren Ola Björgell. Här är några punkter som belyser hur mindfulness kan stödja LIKA RÄTT I VÅRDEN och en JÄMLIK VÅRD 👇🏻

❤️ ÖKAD MEDVETENHET OCH NÄRVARO
Mindfulness hjälper vårdpersonal att vara mer medvetna om sina egna fördomar och förutfattade meningar, vilket minskar risken för diskriminering och bias i patientbehandlingen.

❤️ EMPATISK KOMMUNIKATION
Genom mindfulnessträning utvecklar vårdpersonal en djupare empatisk förmåga, vilket leder till bättre och mer lyhörd kommunikation med patienter från alla bakgrunder.

❤️ STRESSREDUKTION
Mindfulness minskar stress och utbrändhet bland vårdpersonal, vilket i sin tur förbättrar deras förmåga att ge konsekvent och omsorgsfull vård till alla patienter oavsett deras bakgrund.

❤️ FÖRBÄTTRAD PATIENTUPPLEVELSE
Mindfulness kan hjälpa patienter att känna sig sedda och hörda, vilket är särskilt viktigt för marginaliserade grupper som annars kan känna sig förbisedda i vårdsystemet.

❤️ KULTURELL ÖPPENHET
Genom att främja öppenhet och ett icke-dömande förhållningssätt kan mindfulness hjälpa vårdpersonal att bättre förstå sig själva och respektera kulturella och religiösa skillnader hos patienter.

❤️ SJÄLVREFLEKTION och UTVECKLING
Mindfulnesspraktik uppmuntrar till kontinuerlig självreflektion och personlig utveckling, vilket hjälper vårdpersonal att ständigt förbättra sitt bemötande och sin vård av patienter med olika behov och bakgrunder.

❤️ STÖD FÖR PATIENTERS PSYKISKA HÄLSA
Mindfulness bör integreras i patientvården för att hjälpa patienter att hantera stress, ångest och kroniska smärttillstånd med flera tillstånd, vilket kan vara särskilt fördelaktigt för patienter med psykisk ohälsa eller kroniska sjukdomar. Bred integrering av mindfulness i vården skulle minska såväl ett stort, onödigt mänskligt lidande och spara avsevärda vårdkostnader.

❤️ FRÄMJA LIKA TILLGÅNG TILL VÅRD
Genom att minska egna fördomar och öka medvetenheten kan vårdpersonal arbeta mer aktivt för att säkerställa att alla patienter får samma tillgång till behandlingar och vårdtjänster.

❤️ ÖKAD SJÄLVKÄNNEDOM
Mindfulness förbättrar självkännedom och självmedkänsla hos vårdpersonal, vilket kan bidra till en mer empatisk, medkännande och rättvis behandling av patienter.

❤️ STÖDJA VÅRDPERSONAL FRÅN UNDERREPRESENTERADE GRUPPER
Mindfulness kan även stödja vårdpersonal från underrepresenterade grupper genom att erbjuda verktyg för att hantera stress och känna sig mer inkluderade och värdefulla inom vårdteamet.

SAMMANFATTNING
Genom att integrera mindfulness i både vårdpersonalens utbildning och dagliga praxis kan vården bli mer inkluderande och rättvis för alla patienter, vilket är ett viktigt steg mot jämlik hälsa. Är du intresserad av att påbörja detta arbete så tveka inte på att maila mig direkt så bokar vi upp ett förutsättningslöst möte 👇🏻

 

Varma hälsningar Dr. Ola Schenström, läkare, författare och grundare av Mindfulnesscenter 2007.

signatur

Mini Cart 0

Din varukorg är tom