Mindfulness inom hälsa och sjukvård
Vi lever längre och fler söker behandling för gamla och nya sjukdomstillstånd.   
Vi lever i ett samhälle där vår livsstil och stress påverkar vår hälsa! En majoritet av de stora folkhälsosjukdomarna kan förebyggas genom att människor förändrar sina levnadsvanor. Hälsofrämjande insatser minskar lidande och sparar pengar.

Den här informationen vänder sig både till dig som arbetar med hälsa och sjukvård och till dig som söker behandling för något sjukdomstillstånd.  

Till dig som arbetar med hälsa och sjukvård.
Det är min tro att vi båda har ett gemensamt mål att bidra till att förbättra människors hälsa och ge dem verktyg så att de kan hantera livet så bra som möjligt. Därför vill vi berätta mer om hur träning i mindfulness kan hjälpa oss själva, vår personal och våra patienter.  I träningen lär man sig att bland annat att möta verkligheten som den är och se de val vi har. Ett flertal forskningsstudier har visat att träning i mindfulness minskar stress och lidande, förbättrar sömnen och ökar livskvaliten. Mindfulnessträning ersätter dock inte annan behandling, utan ska ses som ett komplement.

Till dig som söker hjälp och behandling.
Mindfulnessträning är ett komplement till annan behandling. Många patienter känner att de har stor nytta av mindfulness. Vad är då mindfulness?
Mindfulness är läran om att vara medvetet närvarande. Hur du kommer bort från onödig stress, oro och lönlöst grubblande om det som har hänt och om det som kanske kommer att hända.
Du lär dig att vara alert och att fokusera på vad som händer i nuet. Du ökar din förmåga att uppleva, förstå och njuta av livet. Du mår bättre, sover bättre och fungerar bättre. Du bygger upp en inre stabilitet och lär dig fokusera på det som är viktigt just nu. I träningen lär man sig bland annat att möta verkligheten som den är och se de val vi har.


Vid utbrändhet
Som utbränd behöver du hitta en behandling, ett verktyg som lär dig att tidigt känna igen dina signaler på stress och bryta stresspiralen. Genom att du lär dig det ger du dig själv chans att återhämta dig och dessutom förebygga återfall.
Med mindfulnessträning får du möjlighet till att just lära dig att känna igen din kropp och din hjärnas signaler på stress och bryta den onda cirkeln. Du lär dig att slappna av och sova bättre. Genom det ger du din kropp och hjärna en chans att fylla på energiförråden, alltså återhämta dig vilket är helt avgörande för ditt tillfrisknande.
Med träningen lär du dig att frigöra och utveckla de resurser du har. Dina självförebråelser minskar och din självkänsla blir bättre.
Mindfulnessträning är som att ”gå på gym med hjärnan”- steg för steg i din takt. Träningen gör att du utvecklar din koncentrationsförmåga och din förmåga att fokusera på det du vill.
Dr Ola Schenström har under många år arbetat med patienter som blivit utbrända och är medförfattare till boken Utbrändhet- den nya folksjukdomen (Larsons förlag 2003). Ola har även arbetat fram Sveriges mest sålda träningsprogram i mindfulness, Här&Nu, som har hjälpt många.

 Stress

Med träning i mindfulness lär du dig att allt tidigare bli medveten om dina signaler på stress. Det kan vara tankar om vad som sker, stresskänslor eller förnimmelser i kroppen av stress. När du blir medveten om sina stressignaler bryts den onda spiralen. Du ser de val du har och blir bättre på att se klart på varje situation, att göra mer realistiska bedömningar och att hitta positiva utvägar. Mindfulness är också ett verktyg som hjälper till effektiv återhämtning.
Många av de patienter som idag söker hjälp i vården har symtom eller sjukdom som kan relateras till stress och det samhälle som vi lever i.

Stressade och pressade patienter - har stor hjälp av mindfulnessträning. Till exempel kan patienter som är på väg in i utmattning eller som redan fått diagnosen utbränd/utmattad med fördel träna mindfulness dels för att komma tillbaka dels för att inte återfalla på nytt i samma beteende.

Med träning i mindfulness lär sig personen hantera stress, se de val som finns och komma ur sitt automatiserade beteende.

Vid högt blodtryck- kan mindfulness vara komplement till medicinering

Vid oro – kan mindfulness vara ett komplement eller ibland ersätta medicinering
Vid irriterad tarm IBS och många andra stressrelaterade tillstånd som vid muskelspänning i axlar, nacke och käkar, spänningshuvudvärk, stressrelaterad hjärtklappning, migrän, fibromyalgi med fler tillstånd.

Vid kronisk sjukdom som i sig ofta framkallar stressreaktioner kan mindfulness vara ett värdefullt komplement till annan behandling för att minska besvär, hantera svårigheter och öka livskvaliteten. Det kan gälla tillstånd som reumatisk sjukdom, cancer, MS och många andra sjukdomar.

Sömn
Mindfulnessträning hjälper personer som har sömnproblem såväl vid insomningssvårigheter som vid svårigheter att somna om som vid för kort och ytlig sömn.
Bland annat får personen verktyg för att komma bort från de tankar som håller vakenhetssystemen igång och gör det svårt att somna.
En övning som hjälper många med sömnproblem är kroppsscanning.

För att reducera smärta
Mindfulness kan hjälpa dig som lever med smärta, med mindfulnessträning kan du lära dig att hantera din smärta. Med smärta följer ofta oro och stress över morgondagen. Mindfulnessträning ger dig ett antal verktyg så att du kan hantera ditt liv med smärta och oro på ett bättre sätt. Smärta och sjukdom väcker obehagliga känslor och förnimmelser. Det går kanske inte att komma till rätta med själva tillståndet men du kan träna dig på att minska eller hantera ditt sätt att svara på smärta. Med tiden kan du lära dig att hantera din smärta så att ditt lidande blir mindre och din livskvalitet ökar.


Olika metoder
När jag behöver förändra och träna mig i något nytt så uppstår naturligt ett motstånd. Att komma igång med träning för att åstadkomma en förändring som varar i längden, är det som är svårast i mindfulness. Därför rekommenderar vi en kombination av handledning och att träna själv.

Vill du bli instruktör och hjälpa dina patienter läs mer här!


Forskningsbaserat
Mindfulness är en forskningsbaserad metod. Många forskningsrapporter kan ge evidens till metoden. Det publiceras mer än 800 forskningsartiklar per år.  Mindfulnesscenter är involverad i ett flertal forskningsprojekt.  Läs mer på vår forskningssida