Hämta rapporten här!!

- a randomized controlled trial av:

Jessica Henriksson and Emma Vasara Möller

Mindfulness är ett sätt att hantera kronisk smärta och dess konsekvenser då det lär ut en accepterande inställning till smärta som kan vara till hjälp i flera aspekter av livet påverkade av smärta. Denna studie undersökte huruvida ett online-baserat mindfulnessprogram kunde minska upplevelsen av smärta, öka acceptans av smärta och öka livskvaliteten hos en grupp individer med kronisk smärta. Studien var randomiserad och kontrollerad med en delvis aktiv kontrollgrupp. Initialt randomiserades 52 deltagare till experimentgruppen och 55 deltagare till kontrollgruppen. Bortfallet var högt, 21 deltagare från experimentgruppen och 40 deltagare från kontrollgruppen fullgjorde eftermätningarna. Ökade nivåer av mindfulness, reducerat smärtrelaterat lidande, ökad acceptans av smärta såväl som ökad livskvalitet återfanns i experimentgruppen. En stark tendens till minskad upplevd smärtintensitet var också tydlig hos experimentgruppen. Då mindfulnessprogrammet hade positiva effekter på den övergripande upplevelsen av smärta kan det fungera som en kostnadseffektiv och användbar metod att hantera kronisk smärta.

Programmet som forskningen baseras på, hittar du här!