Mindfulness – via internet – lovande vid ångest

Sammanfattning: Ångesttillstånd är vanliga. Tillgången till terapeutisk hjälp är otillräcklig och många får inte den hjälp de behöver. Mindfulnessbehandling via internet kan bli ett komplement till KBT och annan behandling vid ångest visar denna färska studie som också visar att god effekt kan uppnås med mindre än 10 minuters övning per dag.

Läs hela forskningsrapporten här!