En studie om mindfulness, ledarskap och handelshögskolestudenter i en föränderlig tid.

Hämta rapporten här!

Detta är ett examensarbete genomfört av Elin Wiklander och David Hakula. Elin och David skriver följande till oss

”Vi är nu klara med vår uppsats och har landat i att Prova På-programmet haft flera effekter på våra studenter som kört programmet. De flesta kopplas till olika förmågor inom självledarskap: ökad självmedvetenhet, självkontroll, självvänlighet, självbalans och ökad avslappningsförmåga. Vi har fått fin feedback från vår examinator och fick A i slutbetyg, vilket vi är jätteglada för.”

Träningen har skett i vårt kortprogram Prova På Mindfulness som är ett program i 2 steg som genomförs under kort tid. Ca 2 veckor.

Kort sammanfattning av studien
Två frågor skall besvaras:

  1. Upplever handelshögskolestudenter effekter av att genomgå programmet Prova På Mindfulness?
  2. Har eventuellt identifierade effekter betydelse för ledare utifrån teori om emotionell intelligens och självmedkänsla?

Följande effekter lyfts fram i studien

  • Ökad självmedvetenhet
  • Ökad självkontroll
  • Ökad självvänlighet
  • Ökad självbalans
  • Ökad avslappningsförmåga – ett tillägg till självledarskap som studenterna redogör för i rapporten.

De fyra första områdena är kopplade till SJÄLVLEDARSKAP – förmågan att leda sig själv. Studenterna konstaterar också att de effekter som kortare program i mindfulness tycks ge upphov till kan främst kopplas till självledaskapsförmågor, medan det verkar krävas längre perioder av träning för att se effekter som direkt kan kopplas till att hantera relationer med andra.

Några citat från studenter som genomfört studien:

”Jag ser det mer som att mindfulness är en intelligent sak att investera sin tid i. Och sig själv i. För att du får ut något väldigt viktigt och vettigt utav det.”

”Om jag märker att jag blir jävligt stressad över någonting så vet jag att jag alltid kan gå till det här och bara ta en paus. Signa ut lite och sedan komma tillbaka och inte vara lika, eller jag har ju fortfarande mycket grejer att göra, men att kunna se det på ett lite mer sansat sätt kanske.”

”Jag har gjort det när jag har mått dåligt på olika sätt och då tycker jag att det hjälper.”

”Direkt efter när man är klar med ett pass, när man kört 10 minuter, så tror jag att man känner att man ser saker lite klarare. Att man känner så här: Ah men nu är det en ”fresh start”. Nu tar vi tag i dagen, eller nu tar vi tag i vad än det är vi håller på med. Och det gör att man får ett nytt fokus.”

Detta är ett kort utdrag ur examensarbetet och gör det inte full rättvisa så läs gärna hela studien här och få ännu fler citat från studenter hämta rapporten här!

Programmet som forskningen baseras på, hittar du här!