Runt om i världen pågår omfattande forskning kring mindfulness och dess effekter. För närvarande publiceras det mer än 800 vetenskapliga artiklar per år, och antalet är i snabbt ökande.

Här kan du ta del av den allra senaste forskningen: www.goamra.org

Mindfulnesscenter är involverade i ett antal olika forskningsprojekt i Sverige, främst som utbildare tillsammans med våra träningsprogram. Här är några projekt:

- Mindfulnessbaserad gruppbehandling av patienter med depression och ångest: effekt på symtom och inflammationsmarkörer i en randomiserad kontrollerad multicenterstudie i primärvården.
Huvudansvarig: Professor Jan Sundqvist, Centrum för primärvårdsforskning, Lunds universitet.

Ola Schenström utbildar ett 30 tal psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor och läkare på ett 15 tal vårdcentraler i Skåne. Dessa leder sedan grupper i mindfulnessträning.

Träningsprogram: Här&Nu

 

- Mindfulness reduces stress in health care staff working with dementia
Huvudansvariga: Yvonne Freund-Levi och Helga Eyolfsdottir, Karolinska sjukhuset, Huddinge. Huvudhandledare, Professor Åke Seiger, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet.

Ola Schenström utbildade vårdpersonal på en demensavdelnning och minnesmottagning på Karolinska sjukhuset, Huddinge.

Träningsprogram: Mindfulness Grundkurs via internet/i mobilen

 

- Mindfulnessbaserad intervention för att förebygga stressrelaterade hälsobesvär samt stärka kognitiv förmåga hos friska gymnasieungdomar - via internet/mobilapplikation.                                                                         Huvudansvariga: doktoranderna Carl Antonson och Frida Thorsén. Huvudhandledare prof. Jan Sundqvist, Centrum för primärvårdsforskning, Lunds universitet.

Träningsprogram: Mindfulness Grundkurs via internet/i mobilen


- Can internet-based-mindfulness practice reduce medical students stress? Huvudansvariga: läkarkandidaterna Staffan Roman och David Sjöström. Examensarbete. Handledare Professor Jonas Åkesson, Lunds universitet.

Träningsprogram: Mindfulness Grundkurs via internet/i mobilen


- Internetbaserad mindfulnessbehandling av ångest - en randomiserad kontrollerad studie.
Huvudansvariga: Daniel Påhlsson och Viktor Åström, examensarbete vid psykologiska institutionen Umeå universitet. Handledare professor Per Carlbring

Träningsprogram: Vårt internetbaserade program mot ångest(endast tillgängligt för forskning - än så länge)

Vill du veta mer kan du vända dig till dr.Ola Schenström, ola@mindfulnesscenter.se