Detta kortprogram hjälper din arbetsgrupp att öka ditt fokus och att minska stress. Ny färsk forskning visar att också kortare träning ger effekt. 

Prova På programmet är precis vad vi säger, ett sätt att prova på ett antal korta övningar i mindfulness framtagna för just fokus och för att hantera stress.  

Träning i Mindfulness ökar förmågan att fokusera och att hantera den tidspress och de höga krav som ofta ställs i arbetslivet. Man blir lugn, stabil och behåller sitt lugn vid påfrestningar. Uppmärksamheten och förmågan att lyssna ökar. Likaså hjälper träningen oss med återhämtning och att öka vår energi.

Programmet hjälper dig att förstå vad mindfulness är och vilken nytta träningen kan göra för dig. Du tränar din uppmärksamhet och ökar din förmåga att göra mer medvetna val. Du kan välja att styra själv!

Träningen är forskningsbaserad och det kommer ca 800 nya forskningsartiklar per år.

Prova På Mindfulness i 3 steg


1.    Inspirationsföreläsning på arbetsplatsen
En föreläsning genomförs som ger kunskap om vad mindfulness är och som ligger till grund för att skapa förståelse för hur projektet ser ut samt motivation för den egna träningen. Föreläsningen kan genomföras för 100 tals personer.


2.    Träna själv via dator/mobil/läsplatta
Deltagarna tränar på egen hand genom i det självinstruerande träningsprogram som vi har utvecklat. Träningen sker 1- 2 gånger per dag i 10 minuter .

Träningsprogrammet innehåller
Sju olika Mindfulnessövningar:
3 Kroppsscanningar
4 Andningsankare
Vardagsövningar som hjälper deltagarna att omsätta den formella träning till handling i vardagen.
Inledande video, ljudfiler med råd 4 ggr under programmet.

Deltagarna kan under hela programmet följa sin träning på sin profilsida. Där finns också möjlighet att skriva dagbok och välja olika intentioner med träningen.

3.    Träff med en instruktör
Under 3 tillfällen träffar gruppen en instruktör utbildad av Mindfulnesscenter. Träffarna pågår 1,5 timme varje gång. Instruktören hjälper deltagarna att utveckla ett förhållningssätt till stress och ett ökat fokus. En grupp kan bestå av 10-12 deltagare.
Sitter ni utspridda geografiskt kan vi handleda gruppen via ett virtuellt klassrum.

Priser  - För en grupp med 10-12 personer

Pris enligt offert

För mer information kontakta:
 
Katarina Bilberg, 070-4972292
katarina.bilberg@mindfulnesscenter.se